Browsing by Degree Discipline เทคโนโลยีทางชีวภาพ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การกลายพันธุ์ Bacillus subtilis TISTR 25 เพื่อเพิ่มการผลิตแอลคาไลน์โปรตีเอสจันทิมา จิรนุชนาฏ
2542การกลายพันธุ์ของรา Acrophialophora sp. ที่ย่อยสลายเซลลูโลสพิสุทธิ์ พวงนาค
2537การคัดเลือกและการใช้โมโนโคลนัลแอนติบอดีรวมกัน เพื่อเสริมการทำปฏิกิริยากับเซลล์มะเร็งตับคนจันทิมา จันทร์ฉาย
2545การตรวจสอบการปะปนของผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปรพันธุกรรมในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีถั่วเหลืองเป็นองค์ประกอบ : ภาวะของกระบวนการแปรรูปต่อความสามารถในการตรวจสอบสุนีย์ ลิ้มศรีวาณิชยกร
2537การตรึงเอนไซม์ไซโคลเดกซ์ทรินไกลโคซิลทรานสเฟอเรสบนตัวค้ำอนินทรีย์วรรณรัตน์ คุตติอาชีวะ
2539การทำเอนไซม์ไซโคลเดกซ์ทรินไกลโคซิลทรานสเฟอเรสให้บริสุทธิ์ โดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบสัมพรรคภาพอิมมูโนพรชัย แซ่กิม
2542การบำบัดน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมยางด้วยวิธีทางเคมีและการประยุกต์ใช้ในการเพาะเห็ดรุจิรัตน์ ภารศิลป์
2539การผลิตกรดมะนาวโดย Candida oleophila NN-39 จากสารละลายน้ำตาลที่ได้จากการย่อยกากมันสำปะหลังสินีนาถ เจียมอนุกูลกิจ
2539การพัฒนาเทคนิคเพื่อผลิตเมล็ดพืชเทียมพรพิมล วงศ์กุลทรัพย์
2545การวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสหัวเหลืองในปูวงศ์ Grapsidae ด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีวรัณณา ชโยวรรณ
2538การศึกษาเปรียบเทียบเรสตริกชันฟิงเกอร์พรินท์ จากดีเอ็นเอของไมโตรคอนเดรียของกระบือปลักและกระบือมูราห์จันทร์เพ็ญ พันธุ์สิน
2540การสังเคราะห์กรดไฮดรอกซีคาร์บอกซิลิกจากน้ำมันละหุ่งปราโมทย์ จักรแก้ว
2530การเพิ่มผลผลิตของเอนไซม์เพนนิซิลินเอซิเลส โดยการปรับปรุงพลาสมิดดีเอนเอ (pJR69)พัชรากร ทิพรังกร
2537การใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งปิยะรัตน์ ธนโกเศศ
2539ผลของราวีเอไมโคไรซ่าที่แยกจากดินและรากพืชต่อการเจริญของข้าวโพดชวนพิศ สีมาขจร
2538ภาวะเหมาะสมของการผลิตเซลลูเลสจากเชื้อรา ที่คัดแยกจากบริเวณปลูกป่าศรนารายณ์ agave sisalana perrineพรเทพ ถนนแก้ว
2537สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสปอร์ของเชื้อรา Gibberella fujikuroiประยูรศรี วัฒนโกศล
2539ไวน์น้ำผึ้งผสมมะเกี๋ยงและการเปลี่ยนแปลงของไวน์ระหว่างการหมักและบ่มโดยใช้ยีสต์บางสายพันธุ์อังคณา เชวงภูษิต