Browsing by Degree Discipline การจัดการด้านโลจิสติกส์ (สหสาขาวิชา)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 136  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554กระบวนการจัดซื้อแบบบูรณาการ : กรณีศึกษาโรงกลั่นน้ำมันพิมพ์ปวีณ์ ปฏิวรโต
2550กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์สำหรับการตัดสินใจมีรถขนส่งของตนเองปิติ ปิติเพิ่มพูน
2551กลยุทธ์การแข่งขันของสายเรือขนาดกลางภายหลังการควบรวมกิจการของสายเรือขนาดใหญ่อติศักดิ์ สินทรัพย์ไพบูลย์
2551กลยุทธ์การให้บริการโลจิสติกส์ของสายเรือพีรพล อนุมานศิริกุล
2555การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจากประเทศไทยไปสหภาพยุโรปสมเกียรติ สหประภา
2549การขนส่งสินค้าน้ำตาลถุงต่อเนื่องหลายรูปแบบจากประเทศไทยไปกัมพูชาเอกพล ประไพทรัพย์สกุล
2554การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการพยากรณ์สินค้าใหม่ด้วยแบบจำลองดิฟฟิวชั่น กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมรกต คงนคร
2552การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจส่งออกชิ้นส่วนประกอบรถยนต์กฤษฎา โอภาสพงศ์
2548การจัดการสินค้าคงคลังในโครงข่ายการกระจายสินค้าด้วยการประยุกต์ใช้ดีอาร์พีศิวพร จุลาภา
2551การจัดสรรช่องจอดรถบรรทุกในระบบปฏิบัติการแบบมิลค์รันศรีมนตรี ดีวิชา
2549การจัดเส้นทางเดินรถเพื่อการกระจายสินค้าโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สุทธิพงษ์ มีใย
2549การจำลองการปรับปรุงระบบการจัดการแบบผู้ขายบริหารสต็อก : กรณีศึกษาบริษัทผู้ให้บริการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โอปอ อัครชัยพานิชย์
2552การบริการของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจสายเรือระหว่างประเทศพจนา สินธุอุดม
2548การบริหารการจัดซื้อของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์พรประสิทธิ์ เด่นโมฬี
2551การบริหารการเรียกคืนท่อบรรจุแก๊สอุตสาหกรรมขวัญฤทัย ปั้นทอง
2551การบริหารสินค้าที่มีอายุสั้น : กรณีศึกษาสำหรับร้านสะดวกซื้อสาธิต โอภาคเจริญ
2551การบริหารอุปทานของอุตสาหกรรมเศษแก้ว เพื่อการรีไซเคิลธิติวัฒน์ ภินันท์ธนวัชร์
2551การประยุกต์ระบบบริหารผลการดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกนันญธพร ห้วยผัด
2549การประยุกต์เทคนิคแผนผังสายธารคุณค่า เพื่อปรับปรุงกระบวนงาน : กรณีศึกษาผู้ผลิตวงล้อรถยนต์ธยานี ตั้งวงศ์ศิริ
2549การประยุกต์ใช้ "กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์"และ"ควิกสแกน"เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาผู้จัดหา กรณีศึกษาผู้ผลิตรถยนต์บุตรี พุทธชน