Browsing by Degree Discipline การบัญชี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 601  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2523Problems in management of Bangchan industrial estateสหัสโรจน์ โรจน์เมธา
2528กระบวนการดำเนินงานและการควบคุมทางบัญชีสำหรับธุรกิจบัตรสินเชื่อวิไลลักษณ์ สุธีโสภณ
2518กลวิธีทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องในประเทศไทยยศวดี อ่อนประเสริฐ
2518กลวิธีทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องในประเทศไทยยศวดี อ่อนประเสริฐ
2518กองทุนเงินทดแทนในประเทศไทยในระยะเริ่มดำเนินการวิสาข์ ศิริสวัสดิบุตร
2520การกำหนดจำนวนเงินสดสำรองสำหรับสาขาของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานครสุนัน เชี่ยววัฒนะกุล
2526การกำหนดต้นทุนการผลิตเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงของการไฟฟ้านครหลวงดวงใจ พันธุ์เอี่ยม
2521การกำหนดราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของวิทยาลัยอาขีวะของรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครมนตรี แย้มยิ้ม
2524การกำหนดราคาสินค้าโดยรัฐบาล : ทฤษฎี ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทยพร้อมจิต ศักดิ์พันธ์พนม
2517การควบคุมการปริวรรตเงินในประเทศไทยปราณี สมบัติศิริ
2517การควบคุมการปริวรรตเงินในประเทศไทยปราณี สมบัติศิริ
2515การควบคุมการเงินของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ โดยสำนักงานก.พ.วราภา โรจนวรเกียรติ
2520การควบคุมของคงคลังสำหรับกิจการน้ำมันสายสมร จูสกุลวิจิตร
2517การควบคุมของรัฐบาลเกี่ยวกับบริษัทเงินทุนอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
2529การควบคุมคุณภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปสันติ วิลาสศักดานนท์
2519การควบคุมต้นทุนการผลิตสำหรับกิจการผลิตกระเบื้องเคลือบปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์
2525การควบคุมทรัพย์สินของส่วนราชการจรรจา บุญจนาถบพิธ
2517การควบคุมธนาคารพาณิชย์โดยธนาคารแห่งประเทศไทยกรรณิกา ฤทธิบุตร
2518การควบคุมภายในของกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงกำจัด เขมะสุนันท์
2516การควบคุมภายในของกิจการอุตสาหกรรมในประเทศไทยเปรมฤดี ไชยพันธุ์