Browsing by Degree Discipline การออกแบบชุมชนเมือง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 73  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การปรับปรุงพื้นที่บริเวณตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่สวนันต์ ธรรมแก้ว
2552การปรับปรุงพื้นที่ว่างสาธารณะในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง กรุงเทพมหานครพรรณฑิภา สายวัฒน์
2547การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและเส้นทางเชื่อมต่อบริเวณถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์กีรติ สัทธานนท์
2545การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวรันธร ประสานสารกิจ
2546การปรับปรุงย่านพานิชยกรรมเก่า เทศบาลเมืองหนองคายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ
2559การปรับภูมิทัศน์ทางสัญจรเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละอองในพื้นที่ชุมชนเทศบาลตําบลหน้าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีบูซิตา หลิ่มเจริญ
2551การปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยกับการฟื้นฟูบูรณะย่านพาณิชกรรมเก่าและคลังสินค้าริมน้ำ : กรณีศึกษาย่านทรงวาด กรุงเทพมหานครนิรมล เหง่าตระกูล
2547การพัฒนาพื้นที่ท่าเรือประตูน้ำและพื้นที่ต่อเนื่องเพกา เสนาะเมือง
2549การพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นชัชวลิต แก้วลาดวงษ์
2549การพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมย่านตลาดฉัตรไชยเทศบาลตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมยศ สถิตธรรมนนท์
2552การพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อประโยชนืด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน : กรณีศึกษาย่านคลองตัน กรุงเทพมหานครรุจนัมพร เกษเกษมสุข
2544การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำบริเวณชุมชนย่านบางยี่ขัน กรุงเทพมหานครดรุณ นาถจำนง
2547การพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าธนบุรีวันเรารวี ธนกัญญา
2544การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณตลาดปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์วัชระ งามนิกุลชลิน
2552การฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมเก่าเมืองแปดริ้ว ฉะเชิงเทรามาโนช นุรักวงษา
2550การฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ย่านสะพานพระราม 8 ธนบุรีเมธาพร ศรีพลาวงษ์
2551การฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ย่านสี่แยกบ้านทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่พงศ์พล ว่องเล่ศ์สกุล
2552การฟื้นฟูย่านตลาดพระโขนงพรนภา พรพันธุ์ไพบูลย์
2551การวางผังและออกแบบจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรในย่านพาณิชยกรรมชุมชนริมน้ำ : กรณีศึกษา ย่านตลาดพลู กรุงเทพมหานครธีมาพร วัชราทิน
2549การอนุรักษ์ชุมชนลิเก กรณีศึกษาชุมชนสุระวิชัยและพื้นที่ต่อเนื่องจังหวัดนครราชสีมาปราโมทย์ เติมทรัพย์