Browsing by Degree Discipline การโฆษณา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 173  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543กระบวนการสังคมกรณ์ของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของเด็กในจังหวัดเชียงใหม่เบญจมาภรณ์ เมฆรา
2546กระบวนการสังคมกรณ์ของผู้บริโภคและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเด็กในกรุงเทพมหานครทรรศยา เทียมเมธ, 2520-
2543กลยุทธ์การบริหารตราสินค้า ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภค ในการเลือกใช้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทในประเทศไทยเลิศพล ภักดีภูมิ
2540กลยุทธ์การวางตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย พ.ศ. 2539วราพร พนโสภณกุล
2553กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าภายในองค์กรและพฤติกรรมของพนักงานพิชากร ว่องวิชญกร
2543กลยุทธ์การสร้างตราอินเตอร์เน็ตของเว็บท่าที่นำเสนอด้วยภาษาไทยปรียสรณ์ อาศรัยราษฏร์
2542กลยุทธ์การสร้างบุคลิกของตราสินค้าแชมพูเพื่อความสวยงามสุมนต์ทิพย์ ตันอธิคม
2544กลยุทธ์การสร้างสรรค์ และเนื้อหาสารในโฆษณานิตยสารไทยมุกพิม จุลพงศธร, 2522-
2545กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อร้านหนังสือออนไลน์ผุสดี เรืองทอง, 2520-
2547กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคสลิตตา ลายลิขิต, 2522-
2540กลยุทธ์การโฆษณาของโครงการที่อยู่อาศัย ในสภาวะเศรษฐกิจปกติและในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยพิชชา จิรเดชพิทักษ์
2545กลยุทธ์สารและการตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมสังคมสิปปณัฐ สำเริง
2547กลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการใช้บริการบนเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการเครือมาส มันตาภรณ์, 2521-
2541กลยุทธ์และประสิทธิผลของแผนการรณรงค์โฆษณาโครงการเสริมสร้างความตื่นตัวในการปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค "อย.ปกป้องสิทธิ์"สุชัญญา ลิ่มสกุล
2548การตระหนักรู้ ทัศนคติ ของผู้รับสาร และผลจากการโน้มน้าวใจของโฆษณาส่งเสริมสังคมฉัตรชัย ประทีปนำชัย
2539การตระหนักรู้และพฤติกรรมการรับสื่อโฆษณาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ของผู้ใช้บริการเครือข่ายฯวุธินันท์ สุวิมลพันธุ์
2543การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในภาพโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ตามทฤษฎีแรงจูงใจเลอลักษณ์ ศรีเกษมศิรา, 2517-
2543การนำเสนอบุคลิกภาพตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์เสาวลักษณ์ อัศวเทววิช
2546การบริหารธุรกิจตัวแทนโฆษณาขนาดกลางและขนาดย่อมอรวัฒน์ อุปปาติก, 2521-
2545การบริโภคสื่อนิตยสารในฐานะสื่อโฆษณาของกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานพรรณฤดี ช. เจริญยิ่ง