Browsing by Degree Discipline ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 43  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555กลไกการลดระดับกลูโคสในเลือดของสารสกัดหยาบจากรากแครอทและเบบี้แครอทมรกต ชาตาธิคุณ
2551กลไกระดับเหนือพันธุกรรมและพันธุกรรมในการควบคมุการแสดงออกของยีน Angiotensin-converting enzyme ของมนุษย์ฤดี องุ่นศรี
2552การควบคุมการแสดงออกของยีนตัวขนส่งโดพามีนโดยกลไกระดับเหนือพันธุกรรมและพันธุกรรมรชตวรรธ บุญมาเลิศ
2550การตรวจวัดซีโรโทนิน และการพัฒนาเทคนิคทางห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจหาแอนติบอดีของตนเองต่อซีโรโทนินในเลือดของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินกาญจนา เกตุบุญลือ
2552การทดสอบหาฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินของสารสกัดจากสมุนไพรไทยวิสาข์ ทองระกาศ
2555การนำส่งเอสไออาร์เอ็นเอโดยตัวพานาโนโพลีเพล็กซ์ เพื่อยับยั้งการแสดงออกของอองโคยีนของไวรัสฮิวแมนปาปิโลมาในเซลล์มะเร็งปากมดลูกภากร สนิทรัมย์
2553การประเมินประสิทธิภาพการนำส่งยีนโดยอนุภาคนาโนไคโตซานผสมพอลิเอทิลีนอิมีนเพื่อการนำส่ง ยีนสังเคราะห์ Bone morphogenetic proteinวราพร รักขิตะวัฒนา
2555การประเมินประสิทธิภาพอนุภาคนาโนจากพอลิเมอร์ประจุบวกในการนำส่งยีนสู่เซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงเกวลิน คลังทอง
2553การผลิตและลักษณะสมบัติโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่ออัลบูมินจากซีรัมคนปาริชาต เดชพิชัย
2558การพัฒนากระบวนการสกัดสารบิสฟีนอลเอและสารบิสฟีนอลเอกลูคูโรไนด์ เพื่อใช้ในการตรวจด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟี แทนเด็มแมสสเปกโทรเมทรีขวัญชนก สารีกิจ
2554การพัฒนาชุดน้ำยาและระบบตรวจวัดเชิงแสงสำหรับการตรวจวัดปริมาณไมโครอัลบูมินในปัสสาวะในระดับภาคสนามวรัธยา สินวัต
2551การพัฒนาวิธีการตรวจวัดระดับไมโครอัลบูมินและครีแดทินินในปัสสาวะในระบบของไหลจุลภาคแบบพกพาเต็มศิริ ทรงเจริญ
2549การพัฒนาวิธีการตรวจเนื้อสุกรปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารโดยวิธี loop-mediated isothermal amplificationพรพิมล มะหะหมัด
2556การพัฒนาวิธีอิมมูโนโครมาโทกราฟี สำหรับตรวจคัดกรองไมโครอัลบูมินในปัสสาวะอัจจิมา กาญจนาภา
2555การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาคฐานกระดาษสำหรับตรวจวัดระดับกลูโคสจากเลือดครบส่วน ด้วยหลักการเคมีไฟฟ้าจุฬาลักษณ์ น้อยพ่วง
2557การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์บนกระดาษสำหรับการตรวจวัดครีแอทินินในปัสสาวะด้วยหลักการเอนไซม์ขวัญฤทัย ตาละลักษณ์
2561การพัฒนาอุปกรณ์วิเคราะห์ฐานกระดาษสำหรับหาปริมาณสารเพรดนิโซโลนและเดกซาเมทาโซนที่ปลอมปนในผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยวิธีเคมีไฟฟ้าวิศรุต พริ้มพราย
2558การพัฒนาเซลล์โมเดลเพื่อการศึกษาการทำงานของสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต่อต้านโรคสะเก็ดเงินสุทธิรัตน์ อุดมเมธาภรณ์
2550การศึกษาผลของสารสกัดจากพริกไทยดำ (piperine) ในการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ ในหลอดทดลองษิรัชนา อาจสัญจร
2553การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดจากหญ้าหมอน้อยในเซลล์เม็ดเลือดขาวมนุษย์ฐิติพร เหล่าสิม