Browsing by Degree Discipline วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 55  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การกำจัดซีโอดี สี และความขุ่นของน้ำดำจากโรงงานเยื่อคราฟต์ โดยกระบวนการโคแอ็คกูเลชันร่วมกับราเน่าขาวที่ตรึงบนดินเบาสุพรชัย รัตนะรัต
2559การกำจัดสีย้อมเบสิกและสีย้อมรีแอกทีฟด้วยแอคติเวเตดสลัดจ์จิรกิตติ์ ไพยรัตน์
2550การกำจัดโครเมียมด้วยต้นก้างปลาโดยวิธีการปลูกพืชในดินและไร้ดินสุธินี วดีศิริศักดิ์
2557การชะละลายของตะกั่วจากเบ้าเผาพลอยทับทิมแบบเติมแก้วตะกั่วกัณธิมา ทุ่นใจ
2557การชะละลายโลหะหนักของหินทิ้ง บริเวณเหมืองแร่ทองภูทับฟ้า จังหวัดเลยชุติมา คล่องสำราญ
2556การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะการเติบโตต่างๆของปาล์มน้ำมันฉัตริญาภา ชื่นจิตร
2560การดูดดึงไซยาไนด์ แมงกานีส และสารหนูด้วยพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ จากกากโลหกรรมเหมืองแร่ทองคำเรวดี ศรีนุ้ยคง
2559การบำบัดสังกะสีออกไซด์ขนาดนาโนเมตรโดยใช้ผักตบชวาเอกภพ บุญเครือ
2557การปนเปื้อนเชิงพื้นที่และค่าพื้นฐานของปรอทในดินตะกอนผิวหน้าของอ่าวไทยเบญจวรรณ แสนสิทธิสกุลเลิศ
2559การปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งน้ำและสัตว์น้ำบริเวณพื้นที่เหมืองแร่ทองคำอัชญา วงษ์ทองดี
2559การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่: หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างอาทิมา ดับโศก
2558การประเมินความเสี่ยงในการรับสัมผัสสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนทางการหายใจของผู้ค้าขายริมถนนในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาถนนสุขุมวิทนรุตตม์ สหนาวิน
2560การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลายพาทินี พิพัฒน์กิจโชติ
2556การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทำนาข้าวต่างสายพันธุ์ยุทธพงษ์ พงษ์อักษร
2559การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเศษเยื่อไม้ ขี้เลื่อย และด้ายกัณมณี แสงสุข
2558การผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากกากตะกอนน้ำเสียชุมชนร่วมกับแกลบด้วยวิธีการอัดแบบเอ็กทรูชันสุพัฒตรา ส่งเสริม
2559การพัฒนาตัวคูณมลพิษเพื่อประเมินการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนจากยานพาหนะในประเทศไทยสุทธิชาน์ นิลฤทธิ์
2560การพัฒนาแบบจำลองปัจจัยการผลิตแบบไฮบริดของปริมาณความต้องการใช้น้ำและปริมาณน้ำเสียพิมรัตน์ มาตยานุมัตย์
2559การพัฒนาแบบจำลองสำหรับการประเมินความวิกฤตจากการท่องเที่ยวประเภทภูเขาลูกโดด : กรณีศึกษาเขากระโจม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีพัทธวรรณ์ เลิศสุชาตวนิช
2558การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยพืชร่วมกับจลนศาสตร์ไฟฟ้าในการบำบัดดินที่ปนเปื้อนสังกะสีโดยหญ้ารูซี่ดารารัตน์ โรจนพิทยากร