Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมสำรวจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 115  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การกำหนดค่าความสูงโดยอัตโนมัติให้กับเส้นชั้นความสูงแบบจุดภาพศุปกิจ จีระมงคลพาณิชย์
2556การคัดเลือกดาวเทียม GNSS ที่มีความเหมาะสมสำหรับการหาตำแหน่งแบบจลน์โดยการประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุกรรมสุรเชษ ศรีนารา
2555การคำนวณหายีออยด์โดยวิธีการประมาณค่าภายใน บริเวณพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยดำริห์ ปรุงแต่งกิจ
2546การจัดโครงสร้างข้อมูลที่อยู่ใหม่เพื่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาตร์พิชญ์ ติรณสวัสดิ์
2558การจำลองภาพเหตุการณ์น้ำทะเลท่วมบริเวณชายฝั่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากปัจจัยทางธรณีฟิสิกส์วนิดา เลิศวัฒนมงคล
2561การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยวิธีการซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนจากภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 8 เพื่อประเมินปริมาณการใช้น้ำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ขจีมาศ อนงค์ไชย
2559การจำแนกป่าชายเลนเขตร้อนชื้นโดยใช้ภาพความละเอียดสูงควิกเบิร์ด กรณีศึกษา การวิเคราะห์ด้วยเนื้อภาพจารุภา ทัศน์อัญชุลีกุล
2546การจำแนกรายละเอียดภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพารุ่งไกร ไกรมาก
2525การตรวจสอบโครงข่ายสามเหลี่ยมด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยธวัชชัย กฤษณ์เพ็ชร์
2558การตรวจหาอัตราการทรุดตัวของแผ่นดินในช่วงปี ค.ศ. 1996-2000 และแนวโน้มการทรุดตัวบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยเทคนิคอนุกรมเวลาอินซาร์ปวัน ภิรมย์ทอง
2558การติดตามการทรุดตัวของแผ่นดินในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเทคนิค Time-Series InSARสรศักดิ์ ชัยทวี
2554การติดตามการเคลื่อนตัวและแบบจำลองประมาณค่าการเคลื่อนตัวในโครงข่ายทางยีออเดซีของประเทศไทยจากเหตุแผ่นดินไหวสุมาตรา อันดามันและนิแอส ปี พ.ศ. 2547 และ 2548เอกภพ ภาณุมาศตระกูล
2560การติดตามการเปลี่ยนแปลงของ Total Water Storage จากข้อมูลดาวเทียม GRACE โดยใช้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนจิรวัฒน์ จันทองพูน
2549การทดสอบความสามารถของวิธีรังวัดด้วยดาวเทียม จีพีเอส โดยวิธีย้อนกลับแบบจลน์ในทันที ในการตรวจจับการเคลื่อนตัวทางดิ่งของสะพานพระราม 8ก้องไกล สรโยธิน
2560การทดสอบประสิทธิภาพระบบโครงข่ายดาวเทียมจีเอ็นเอสเอสแบบจลน์ในทันทีสำหรับงานรังวัดที่ดินเจนพิธีกร สุนทรรัตน์
2544การทำแผนที่ชั้นดินกรุงเทพมหานครโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คมศิลป์ วังยาว
2549การนำข้อมูลจากกูเกิลเอิร์ธเพื่อการปรับแก้เชิงเรขาคณิตและการจำแนกข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซตสุกัญญา เชยโพธิ์
2554การบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมันตัดและน้ำเสียปนเปื้อนสาหร่ายด้วยกระบวนการทำให้ลอยตัวด้วยอากาศละลายร่วมกับกระบวนการโคแอกกูเลชันพชร โพธิ์ทอง
2556การบูรณาการตัวรับรู้สำหรับระบบทำแผนที่แบบเคลื่อนที่ภาณุ อุทัยศรี
2548การประมวลผลข้อมูลรังวัดแผนที่ภูมิประเทศภาคสนามบนอินเตอร์เน็ตชาญวุฒิ อออุดมยุทธ