Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมไฟฟ้า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 1153  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2508Thermal plasma jetสุทิน อัญญมณี
2504Utilization of transistor circuitsวิชัย ศังขจันทรานนท์
2560กรณีศึกษาการใช้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อลดผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีต่อระบบไฟฟ้าของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนศิริวัฒน์ เตชะพกาพงษ์
2544กรรมวิธีดีเทกลูปและแก้ลูปสำหรับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้โพรโทคอล RIPสมหมาย สกุลกิจ, 2520-
2546กรรมวิธีลดผลกระทบของมิวชวลคัปปลิงเพื่อเพิ่มสมรรถนะของสายอากาศเก่งสำหรับสถานีฐานระบบสื่อสารเคลื่อนที่ณัฐพงศ์ คูวัฒนา
2550กลยุทธ์การจัดเส้นทางในโครงข่ายแอดฮอกเคลื่อนที่เพื่อการรับรู้ข้อมูลจราจรในสภาพแวดล้อมเมืองนิภัทร พึ่งสวัสดิ์
2544กลยุทธ์การเสนอราคาในตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าสำหรับบริษัทผลิตไฟฟ้าวีระยุทธ วงศ์อมรชัย, 2522-
2556กลไกการปรับราคาตามเวลาสำหรับการให้บริการไฟเบอร์ทูเดอะ โฮมบนพื้นฐานของคุณภาพการบริการเชิงเวลาประวิงลภัสสิริ เทียนทอง
2555กลไกการแพร่สัญญาณแบบเลือกสำหรับโครงข่ายแอดฮอกระหว่างยานพาหนะโดยใช้การวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับอุบัติการณ์บนถนนรัฐพล ผิวกำพล
2552การกระจายตัวของแรงดันตกชั่วขณะเนื่องจากความผิดพร่องในระบบไฟฟ้ากำลังกรกช ยศสมบัติ
2543การกระตุ้นตัวเองของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำและผลกระทบจากการใช้งานที่มีต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลังวิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์
2547การกำจัดสัญญาณเสียงป้อนกลับในอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังโดยใช้วงจรกรองผ่านทุกความถี่แบบเปลี่ยนตามเวลาอาชว์ จันทร์กวี, 2523-
2539การกำหนดการผลิตระยะสั้นในระบบพลังน้ำ-พลังความร้อนที่พิจารณาถึงการส่งออกกำลังไฟฟ้าสายสนิท พูนสวัสดิ์
2532การกำหนดกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองโดยอาศัยค่าชี้ความเชื่อถือได้บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
2560การกำหนดขนาดกำลังผลิตสำรองที่เหมาะสมสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยธนวรรธน์ จงพิพัฒน์มงคล
2559การกำหนดขนาดของแบตเตอรี่ที่เหมาะสมในระบบผลิตไฟฟ้าโดยคำนึงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของโหลดและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนพัทธพล อั้นจุกฉุน
2560การกำหนดขนาดแบตเตอรี่ที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นระบบพลังงานสำรองในระบบผลิตไฟฟ้าพชรพล สกุลสุธีบุตร
2543การกำหนดค่าความสามารถถ่ายโอนกำลังไฟฟ้ากันติ์ สมบัติวิไลเลิศ
2550การกำหนดตำแหน่งเครื่องวัดและการปรับปรุงวิธีการประมาณสถานะของระบบไฟฟ้ากำลังณัฐพล ตาทิคุณ
2561การกำหนดบริเวณที่เป็นไปได้ของโหลดโดยวิธีตามรอยขอบด้วยการหาค่าเหมาะที่สุดแบบฝูงอนุภาคปรับตัวได้พัชราภา วงศ์ไชย