Browsing by Degree Discipline สรีรวิทยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 73  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2520การซึมผ่านและปฏิกริยาของเมททิลพาราเบนต่อเยื่อเซลล์เทียมบุญยงค์ ตันติสิระ
2530การตรวจหาสารคล้ายฮอร์โมนเพศในน้ำมะพร้าวอ่อนและ ผลที่มีต่อการเจริญ ของมดลูกในหนูแรทบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์
2540การตอบสนองความดันเลือดต่อการทดสอบสมรรถภาพแบบออสทราน : ความเป็นไปได้ในการทำนายภาวะความดันเลือดสูงฟ้ารุ่ง สุขพิทักษ์
2522การพัฒนาและสร้างเครื่องบันทึกพฤติกรรมการเคลื่อนไหว สำหรับงานวิจัยทางเภสัชวิทยาและสรีรวิทยาของจิตและประสาทพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน
2521การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะไขมันในโลหิตหลัง จากการใช้ยาคุมกำเนิดปราณี เรืองศรีมั่น
2521การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับฮอร์โมนเพศ กับการตั้งครรภ์ของหนูขาวสมพร ผาณิตรัตน์
2522การศึกษาทางวิทยาฮีสโตของวิถีประสาทจากซับซ์แทนเทียไนกรา ไปยังเปลือกสมองในหนูขาวโดยใช้วิถีขนส่งย้อนกลับ ของฮอร์สเรดีชเพอร์รอกซิเดสในใยประสาทสุพร พลยานันท์
2531การศึกษาผลของสารละลายตะกั่วอะซิเตทต่อเยื่อเซลล์กระเพาะอาหารและลำไส้นลินี ศรีพวง
2529การศึกษาผลของเซรั่มลิงแสม (Macaca fascicularis) ต่อการพัฒนาโมเลกุล FSH ชนิดไบโอแอคทีพเปรียบเทียบกับอิมมูโมแอคทีพในเนื้อเยื่อต่อมใต้สมองของหนูขาวก่อนวัยเจริญพันธุ์ถวัลย์ ฤกษ์งาม
2527การศึกษาผลของใบอินทนิลน้ำ ต่อ การขับปัสสาวะและลดระดับน้ำตาลในเลือดของสุนัขวรรณภา ชัยบุตร
2522การศึกษาผลของไดออสคอรีนต่อระบบประสาทพิมพ์อำไพ โภวาที
2525การศึกษาพิษและผลต่อต้านโรคมะเร็งของต้นเหงือกปลาหมอ ในหนูขาวพันธ์สวิสที่ทำให้เกิดอีริโทรลิวคีเมีย ด้วยเฟรนด์ลิวคีเมียไวรัสยุพา จงสุวัฒน์
2529การศึกษาระดับของซีลีเนียมในแกะที่เลี้ยงด้วยผักตบชวาสดและหญ้าแห้งมาเรียม แสงมาลย์
2522การศึกษาฤทธิ์ของสารที่สกัดได้จากใบราตรี ต่อระบบหัวใจ เส้นเลือดและการหายใจลิวรรณ นิ่มกุลรัตน์
2527การศึกษาวิถีประสาทในระบบประสาทส่วนกลางที่มายังแลทเทอราลเวสติบูลาร์นิวเคลียสของไดเตอร์สในหนูขาวโดยวิธีขนส่งย้อนกลับในใยประสาทของฮอร์ซราดิชเปอร์ออกซิเดสจันทิมา ขนบดี
2523การศึกษาสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ในการบีบตัวของมดลูกศศิมา ศรัทธาวงศ์สกุล
2538การศึกษาเปรียบเทียบการหลั่งคอร์ติซอลจากอะดรีนัลเซลล์ในสภาพที่แยกเป็นเซลล์และสภาพที่หั่นเป็นชิ้นในแฮมสเตอร์เกวลิน เค้ามูล
2525การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติการซึมผ่านเยื่อเซลล์เทียม ของน้ำมันตีนเป็ดน้ำ และน้ำมันมะกอกบุษบา อุดมสัตย์
2522การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ยาชาเฉพาะที่บูปิวาเคนและลิโดเคน โดยใช้เยื่อเซลล์เทียมนิตยาวรรณ กุลณาวรรณ
2538การเปลี่ยนแปลงการทำงานของหัวใจ และความหนาของผนังหลอดเลือดแดงในหนูแรท ที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานหลังการให้ซิลาซาพริลขนาดต่างๆพัฒนา สุขวุ่น