Browsing by Degree Discipline สังคมวิทยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 304  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2542กระบวนการกลายเป็นชายขายบริการภิญโญ ไชยประนัง
2555กระบวนการกลายเป็นเด็กและเยาวชนหญิงค้ายาบ้า : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณีมณีรัตน์ ชื่นเจริญ
2551กระบวนการกลุ่มและพฤติกรรมรวมหมู่จลาจล : ศึกษากรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานียุภาภรณ์ ไพรบูลย์
2553กระบวนการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ของลูกเรือประมงไทย : ศึกษากรณีเหยื่ออาชญากรรมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดปทุมธานีทานตะวัน แก้วสม
2547กระบวนการที่สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์ร่างกายสตรี : ศึกษากรณีนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนนทกร สิทธิพลากุล
2549กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการจัดการความขัดแย้งในชุมชนมุสลิม : ศึกษากรณีชุมชนบ้านสลาม จังหวัดปัตตานีมูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
2550กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการจัดการความขัดแย้งคดีอุบัติเหตุจราจร : ศึกษากรณีกองบังคับตำรวจนครบาล 7ศิริชัย ศรีชัยปัญญา
2554กระบวนการสงเคราะห์ผู้กระทำผิดของบ้านกึ่งวิถีในรูปแบบพุทธสถาน : ศึกษากรณี วัดป่าหนองดินดำ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิวิวัฒน์ คุณะวันทนิต
2549กระบวนการสร้างกลุ่มเพื่อนโดยการสนทนาแบบออนไลน์ : ศึกษากรณีกลุ่มเพื่อนมิตรภาพพชรมน พิริยะสกุลยิ่ง
2555กระบวนการเข้าสู่สภาวะชายขอบทางการศึกษาของเด็กนักเรียนอาข่า ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายวิลาสินี ตาสิติ
2554กระบวนการเสริมพลังคำสอนพระพุทธศาสนาในสังคมไทย : ศึกษากรณีการสอนพระพุทธศาสนา ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานครสุชาดา ไพยรัตน์
2537กรือเซะ : ความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ ปรัมปรานิยายและพิธีกรรมชุตินธรา วัฒนกุล
2549การกระทำความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายของเด็กและเยาวชนชายในเขตปริมณฑลผกาวดี ประดับคำ
2550การกระทำผิดซ้ำของผู้จำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต : ศึกษากรณีเขตท้องที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไทสิทธิศักดิ์ จันทร์สว่าง
2542การกระทำผิดซ้ำของผู้หญิงบุญรวย เมทนีกรชัย
2553การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่ต้องหาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด : ศึกษากรณีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1เลอพร มหิพันธุ์
2551การคุ้มครองสิทธิเบื้องต้นตามกฎหมายของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดหน่วยงานพิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรีและการค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราณิศา วงธรรมรัตน
2543การจัดการทุนทางสังคมในชุมชนเมือง : ศึกษากรณีเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์บางซื่อพัฒนากนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์
2547การตัดสินใจดำรงครรภ์และการปรับตัวของมารดานอกสมรสในเขตกรุงเทพมหานครภาสนันทน์ อัศวรักษ์
2536การทำงานกับระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดานันทิยา พันชนะ