Browsing by Degree Discipline เคมี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 79  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2507The active principles in aglaia odorataอาภรณ์ วีรสาร
2507Active principles in Boesenbergia pandurata (กะชาย)พรรณศรี สุพัฒน์
2536การก่อเกิดและการศึกษาเชิงวิเคราะห์ไดโครเมตแพซซิเวชันฟิล์ม บนแผ่นเหล็กวิลาสวราพร ภาราดามิตร
2514การตรวจสอบ อัลคาลอยด์ ไตรเทอปีนนอยด์ สะเตอลอยด์ในสมุนไพรไทยและการหาสูตรโครงสร้าง ของอัลคาลอยด์ในเปลือกโมกหลวงสมหมาย ประรักกะโฒ
2529การปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ของพาราควอท โดยใช้เทคนิคทางสเปกโตรโฟโตเมตรีจารุภา ปองเงิน
2529การวิเคราะห์ถ่านหินจากแหล่งต่าง ๆ ในประเทศไทยอรวรรณ ชัยลภากุล
2525การวิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อยในฝิ่นและดินที่ใช้เพาะปลูกในภาคเหนือของประเทศไทยโดยวิธีนิวตรอนแอคติเวชันพรพรรณ พรศิลปทิพย์
2529การวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก ทองแดง และสังกะสีในตับคนด้วยเทคนิคทางอะตอมมิกแอบซอพชันสเปกโตรโฟโตเมตรี และนิวตรอนแอกติเวชันพรทิพย์ ตัตตะวะศาสตร์
2522การศึกษากรดน้ำส้มที่ความเข้มข้นต่าง ๆ โดยการวัดคุณสมบัติทางฟิสิกส์บางประการสาโรช พันธุ์แพ
2517การศึกษาการละลายของดีบุกและการหาปริมาณดีบุกในอาหารกระป๋องจารีย์ คีรีโต
2527การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมสารประกอบบางชนิด ของโครเมียมจากแร่โครไมต์สุวรรณ เตชะธนานนท์
2522การศึกษาคุณสมบัติและองค์ประกอบของน้ำมันมะพอก และสารประกอบบางอย่างในใบประยงค์กนกวรรณ นิรมร
2541การศึกษาสมรรถนะและแบบจำลองคณิตศาสตร์ของเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จดีเซลของรถบรรทุกขนาดเล็กเกียรติศักดิ์ ไขโพธิ์
2524การศึกษาสารประกอบบางชนิดในดอกประยงค์ (Aglaia odorata Lour)ประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย์
2525การศึกษาสารประกอบอีเธอร์ที่เป็นอนุพันธ์ของแนพทาลีนวิไลลักษณ์ ตันติเสวี
2512การศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของธัยรอยด์ฮอร์โมนส์ ในเนื้อต่อมธัยรอยด์และธัยร็อคซีนไบนดิงก์ กลอบูลิน (ที.บี.จี.)ของซีรั่มวิภา บุญนำศิริ
2517การศึกษาหาปริมาณของธาตุต่าง ๆ ในดินจากสวนทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีธวัชชัย ศรีวิบูลย์
2511การศึกษาฮอร์โมนของคนที่เป็นโรคคอพอกเป็นพิษหลังจากการรักษาด้วย 131Iวราพรรณ ด่านอุตรา
2522การศึกษาเชิงคุณภาพและปริมาณของปุ๋ยอนินทรีย์โดยรังสีเอ็กซ์ และเคมีวิเคราะห์กิตติ อมรจารุสิริ
2530การศึกษาเอนเอมอาร์ของอนุพันธ์ 2,4-ไดไนโตรไดเฟนนิลามีนวนิดา จีนศาสตร์