Browsing by Degree Discipline เทคโนโลยีทางอาหาร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 353  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545กระบวนการผลิตน้ำพริกแกงเผ็ดกระป๋องโดยเทคโนโลยีเฮอร์เดิลอรอง จันทร์ประสาทสุข
2544กระบวนการแปรรูปโดยเอนไซม์และลักษณะเฉพาะของน้ำเชื่อมขนุนดวงภรณ์ รัตนทัศนีย
2546การควบคุมการเกิดสีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์กล้วย Musa sapientum L. ตากสิริรัฐ สุดประเสริฐ
2553การควบคุมปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลในมังคุดตัดแต่งพร้อมบริโภคสุภาภรณ์ คล้ายเครือญาติ
2556การคัดกรองและลักษณะสมบัติของแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเพสจากอาหารหมักมุกขะรินทร์ พุทโธสาวะโก
2539การคัดเลือกเชื้อและการผลิตเอกโซพอลีแซคคาไรด์จากแลคติกแอซิดแบคทีเรียจันทร์จนา ตันสกุล
2544การตรวจสอบการปนเปื้อนของสุกรในอาหารโดยเทคนิคการตรวจสอบดีเอ็นเอนทินี พงษ์พรรฦก
2543การตรึงเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสเพื่อใช้วัดความสดของปลาบริพันธ์ คงเผ่า
2534การถนอมรักษารอยัลเยลลีโดยการแช่แข็งและการทำแห้งเยือกแข็งพิษณุ นิมาชัยกุล
2541การทดแทนแป้งบางส่วนด้วยเส้นใยอาหารในผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเส้นณัฐญา โกมลมณี
2538การทดแทนไขมันหมูในไส้กรอกอิมัลชัน ด้วยน้ำมันไม่อิ่มตัวสูงโอเมก้า-3พัชรินทร์ จิตรเอื้อใจสุข
2551การทำนายจุลินทรีย์ทั้งหมดโคลิฟอร์มและ Escherichia coli ระหว่างการเตรียมและการจัดเก็บอาหารบริการประเภทสลัดอภินิหาร ผิวพรรณ
2539การทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของแบคทีเรีย Lactobacillus pentosus และ Lactobacillus plantarum จากอาหารหมักดองพื้นเมืองโดยวิธี Random amplified polymorphic DNAศุภกิจ สอนประจักษ์
2537การทำแห้งน้ำมะนาวแบบเยือกแข็งสุนทรี วราอุบล
2543การทำแห้งฟักทองด้วยวิธีออสโมซิสวนิดา สระทองคำ
2554การทำให้บริสุทธิ์ สมบัติทางเคมีกายภาพ และอิทธิพลของเฮมิเซลลูโลสจากรำข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อการเกิดเจลาติไนเซชันและรีโทรเกรเดชันของสตาร์ชข้าวโพดพรรณลดา ฉากทองคำ
2552การทำไมโครแคปซูลของน้ำมันแมคาเดเมียโดยการทำแห้งแบบพ่นธิดา มหาเมฆทัศนีย์
2554การทำไมโครแคปซูลของสารสกัดจากมะกรูดโดยการทำแห้งแบบพ่นฝอยสำหรับต้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลาสดบดวรัญญา ปานเกตุ
2543การนำกระดูกปลาโอแถบ Katsuwonus pelamis มาใช้เป็นแหล่งแคลเซียมในอาหารว่างเอกชัย จารุเนตรวิลาส
2547การนำกลับโปรตีนจากน้ำล้างแป้งถั่วเขียวโดยกระบวนการแช่เยือกแข็งแบบผลึกเดี่ยวสโรชา รัตนศิลป์