Browsing by Degree Discipline เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 60  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การคัดเลือกดัชนีที่เหมาะสมเพื่อการเปรียบเทียบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสุวรรณา เหมือนสอาด
2556การจัดการพลังงานของระบบอัดอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตขวดแก้วอัจฉราภรณ์ ฟักแสง
2556การจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็งพงศธร ปียวรรณ
2560การจัดการพลังงานในอาคารเรียน กรณีศึกษา อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตปนิดา ตะสิทธิ์
2557การจัดการพลังงานในโรงพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชชมพูนิกข์ นามสุวรรณ
2558การจัดการเชื้อเพลิงร่วมในโรงไฟฟ้าชีวมวล กรณีศึกษาเชื้อเพลิงจากแกลบร่วมกับเปลือกไม้ยูคาลิปตัสกำชัย วงศ์วัฒนเกียรติ
2560การประเมินความต้องการทางเทคโนโลยีพลังงานในภาคการผลิตไฟฟ้าเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวิสรรค์ ศรีอนันต์
2560การประเมินความต้องการเทคโนโลยีพลังงานในภาคคมนาคมขนส่งทางถนนเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคุณชนก ปรีชาสถิตย์
2560การประเมินความต้องการเทคโนโลยีพลังงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศศิวพร ปรีชา
2560การประเมินทางเลือกของการลงทุนโรงไฟฟ้าขยะชุมชนขนาด 3 เมกะวัตต์ โดยวิธีการเรียลออปชั่นพชรพร เพ็งอ้น
2559การประเมินผลประโยชน์จากการจัดทำระบบการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มณัฐวุฒิ ชื่นอารมณ์
2556การประเมินมูลค่า ความยืดหยุ่นโดยวิธีเรียลออปชั่น : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบแก๊สซิฟิเคชั่น แบบเชื้อเพลิงหลายชนิด ขนาดน้อยกว่า 1 เมกกะวัตต์อาภากร พันธุวัชรพล
2557การประเมินศักยภาพเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณัฐพงศ์ สุวรรณสังข์
2555การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันจากขยะพลาสติกให้ได้มาตรฐานไบโอดีเซลชุมชนรัตน์ยาภรณ์ ฉายศรี
2559การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากอุตสาหกรรมโรงงานเครื่องดื่มโดยการหมักร่วมราตรี ซุ่ยหิรัญ
2559การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมกากอุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตเครื่องดื่มและโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิชชุตา ตุ่มทอง
2556การผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียในหน่วยงานทหาร :กรณีศึกษากรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์อภิญญา จันทเขตต์
2556การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรโดยการหมักร่วมกับผักตบชวาสรศักดิ์ ท่าใหญ่
2559การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกและแกนสับปะรด โดยเชื้อจุลินทรีย์จากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศพนิดา เจริญสุข
2559การผลิตก๊าซชีวภาพจากเส้นใยปาล์มร่วมกับทะลายปาล์มเปล่าโดยใช้ตะกอนจุลินทรีย์จากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศสุพรรณา ไชยปา