Browsing by Degree Discipline การหนังสือพิมพ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 44 to 57 of 57 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2539พัฒนาการและแนวโน้มของอุตสาหกรรมนิตยสาร : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)ภัทร์นันท์ ชัยพงศ์เกษม
2539วัฒนธรรมองค์การสื่อสิ่งพิมพ์กับขีดความสามารถ ในการขยายธุรกิจข้ามสื่อของบริษัทเนชั่น พับลิชซิ่งกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ยุวดี มณีกุล
2539หนังสือพิมพ์กับการเสนอข่าวสารการเลือกตั้งทั่วไป 13 กันยายน 2535ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์
2538หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ กับการกำหนดวาระข่าวสารการพัฒนาแก่ชุมชนดนยา ธัชชนก
2537หนังสือพิมพ์รายวันกับการเสนอเนื้อหาทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2533สุกานดา วรพันธุ์พงศ์
2534หนังสือพิมพ์รายวันกับการเสนอเนื้อหาสิ่งแวดล้อม ในชุมชนกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์เนื้อหาและการสำรวจความคิดเห็นของครู ในกรุงเทพมหานครณรงค์ ขำวิจิตร์
2534หนังสือพิมพ์ไทยกับหน้าที่ในการกำหนดวาระข่าวสารวิไล ฉัตรกุล ณ อยุธยา
2539อิทธิพลของหัวข่าวหนังสือพิมพ์ที่มีต่อความสนใจ การตีความ และความเชื่อถือของผู้อ่านกฤตินี ประชาบาล
2543เนื้อหาการเมืองในหนังสือพิมพ์รายวันมัทนา เจริญวงศ์
2534เนื้อหาข่าวและแนวทางการคัดเลือกข่าวหน้าหนึ่ง ของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์
2538เปรียบเทียบภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีไทยในหน้าหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยในช่วงปี 2531-2535นาทฤดี จุลประยูร
2542แนวคิดด้านการเมืองและสังคมกับลักษณะความเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่สะท้อนจากงานเขียนของมาลัย ชูพินิจชนิตร์นัยน์ ณ บางช้าง
2538แนวคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของ "เปลว สีเงิน" : วิเคราะห์จากบทความในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอรสา ศรีสุขเสริม
2542แรงจูงใจ พฤติกรรม และความพึงพอใจของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไทยกาญจนา กาญจนทวี, 2516-