Browsing by Degree Discipline ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 115 to 134 of 193 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545บทบาทของ GATT/WTOในการแก้ไขกรณีพิพาทเรื่องบุหรี่ และกุ้งทะเลระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1985-1999)เครือวัลย์ ตั้งธรรมสิริกุล
2546บทบาทของ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ในการต่างประเทศของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2460-2501ฉลองรัฐ เจริญศรี
2549บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์กับนโยบายแรงงานข้ามช้าม : ศึกษากรณีสมาคมประมงจังหวัดปัตตานี ช่วงปี พ.ศ. 2544-2547วรางคณา ก่อเกียรติพิทักษ์
2550บทบาทของจีนต่อวิกฤตินิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี (ค.ศ. 1992-2006)ยุพดี สวัสดิชัย
2554บทบาทของญี่ปุ่นในการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในลาวกฤติยา เพียพยัคฆ์
2545บทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลีย : ศึกษากรณีโครงการความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ในประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ. 1993-2001จิรวัฒน์ สุขสโมสร
2545บทบาทของถนัด คอมันตร์กับการต่างประเทศของไทย ระหว่างปี ค.ศ. 1958-1971ระพีภรณ์ เลิศวงศ์วีรชัย
2553บทบาทของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียในโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนรุตม์ เจริญศรี
2526บทบาทของบริษัทน้ำมันข้ามชาติที่มีต่ออุตสาหกรรมน้ำมันของประเทศไทยทวี พานิชวัฒนาเจริญ
2549บทบาทของประชาสังคมข้ามชาติกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน : ศึกษากรณีบริษัทยูโนแคลในพม่าวรวิช วสาคารวะ
2549บทบาทของผู้นำพลเรือนในการกำหนดนโยบายความมั่นคงของไทย, 1997-2000 : ศึกษากรณีการส่งคืนเครื่องบินรบเอฟ-18ยงยุทธ ห่อทอง
2543บทบาทของสมาคมเอเซียใต้เพื่อความร่วมมือในภูมิภาค ภายหลังสงครามเย็น (1990-1998) : ศึกษาความร่วมมือของประเทศสมาชิกชวลิต ชวลิตพงศ์พันธุ์
2528บทบาทของสหประชาชาติในการลดและควบคุมอาวุธ : ศึกษากรณีอาวุธตามแบบและอาวุธนิวเคลียร์จิตติ สุวรรณิก
2555บทบาทของสหภาพยุโรปในการสร้างระบอบระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับภาคส่วนการบินคงกฤช เสลาคุณ
2554บทบาทของอาเซียนในการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ธีราศิลป์ อินทรสุข
2545บทบาทด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ หลังสงครามเย็น (ค.ศ. 1991-2000) : ความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงกรวิภา กสานติกุล
2527บทบาทบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในประเทศไทย : วิเคราะห์กรณีอุตสาหกรรมสิ่งทออภิญญา เฟื่องฟูสกุล
2522บทบาทและลู่ทางของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในการเมืองโลกศิริรัตน์ บุญรอด
2526บรรษัทลงทุนข้ามชาติกับประเทศโลกที่สาม : อุตสาหกรรมดีบุกในประเทศไทยกรรณชฎา พูนพนิช
2545ประเทศไทยกับการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดประกายดาว ประสพศิลป์