Browsing by Degree Discipline ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 187 to 193 of 193 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2522เอเซียตะวันออกเฉียงใต้กับความเป็นกลาง : วิเคราะห์กรณีอาเซียนอุตรา อมรฉัตร
2548แนวคิดหลังสมัยใหม่กับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ศึกษางานของริชาร์ด เค แอชลีย์ศาสตร์ ชัยวรพร
2530แนวทางควบคุมอาวุธในระดับภูมิภาค : ศึกษากรณี เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ไกรสร กาญจนเลขกะ
2560โลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมกับการแพร่ขยายของวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกัน : กรณีศึกษาเครือข่ายธุรกิจอาหารจานด่วนในประเทศบรูไนดารุสซาลามพิชญสุดา พลเสน
2545ไทยกับการยุบเลิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปณิธี จาตกานนท์
2545ไทยกับการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของพม่าในปี พ.ศ. 2540จันทร์ธร ศรีธัญรัตน์
2528ไทยกับผู้อพยพทางเรือชาวเวียดนาม : วิเคราะห์กระบวนการการกำหนดนโยบายและการทูตของไทยประภัศรา แพทย์ดี