Browsing by Degree Discipline ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 13 to 32 of 42 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การพัฒนาวิธีการตรวจเนื้อสุกรปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารโดยวิธี loop-mediated isothermal amplificationพรพิมล มะหะหมัด
2556การพัฒนาวิธีอิมมูโนโครมาโทกราฟี สำหรับตรวจคัดกรองไมโครอัลบูมินในปัสสาวะอัจจิมา กาญจนาภา
2555การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาคฐานกระดาษสำหรับตรวจวัดระดับกลูโคสจากเลือดครบส่วน ด้วยหลักการเคมีไฟฟ้าจุฬาลักษณ์ น้อยพ่วง
2557การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์บนกระดาษสำหรับการตรวจวัดครีแอทินินในปัสสาวะด้วยหลักการเอนไซม์ขวัญฤทัย ตาละลักษณ์
2558การพัฒนาเซลล์โมเดลเพื่อการศึกษาการทำงานของสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต่อต้านโรคสะเก็ดเงินสุทธิรัตน์ อุดมเมธาภรณ์
2550การศึกษาผลของสารสกัดจากพริกไทยดำ (piperine) ในการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ ในหลอดทดลองษิรัชนา อาจสัญจร
2553การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดจากหญ้าหมอน้อยในเซลล์เม็ดเลือดขาวมนุษย์ฐิติพร เหล่าสิม
2552การเปลี่ยนแปลงการส่งสัญญาณอินซูลินโดยสารสกัดเมล็ดองุ่นในหนูเบาหวานที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอาหารที่มีน้ำตาลฟรุกโตสปริมาณสูงอร่ามศรี มีพร้อม
2553การโคลนยีน soluble receptor for advanced glycation end products (sRAGE) และการศึกษาผลกระทบของการแสดงออกของยีนที่มีต่อเซลล์มะเร็งตับธีรพงษ์ เลิศวิทยาพนธ์
2558ความชุกของเอนไซม์ β-lactamase ชนิด A C และ D ในเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจชนกปกรณ์ เกตุวรวุฒิชัย
2558ชนิดและปริมาณโปรตีนในเหง้ากระชายเหลืองและกระชายดำที่ศึกษาด้วยเทคนิค Label-free LC-MS/MSพิชญา ลักษณะวิลาศ
2549บทบาทของความหลากหลายของยีนในการควบคุมการแสดงออกของ serotonin transporterอัญชลี ประสารสุขลาภ
2558บทบาทของยีน fliD ในการควบคุมการสร้างไบโอฟิล์มของ Helicobacter pyloriวรฤทัย ทองเกิด
2558ผลของการแสดงออกของ Progesterone receptor ในการส่งสัญญาณของ Epidermal Growth factor ในเซลล์มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็กศรสวรรค์ แก้วประเสริฐศรี
2554ผลของสารสกัดจากหญ้าแส้ม้าต่อการส่งสัญญาณของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบในเซลล์เม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิดโมโนไซต์และเซลล์สมองเพาะเลี้ยงชนิดเอนโดธีเลียลสุภร สุขจำนงค์
2549ผลของสารสกัดจากแอปเปิ้ลต่อการรุกรานของเซลล์มะเร็งที่เกี่ยวข้องกับ RAGEสาลิตา เอี่ยมบุญเสริฐ
2553ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินต่อการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนเซลล์ การแปรรูปของเซลล์ และการตายแบบอะพอพโทสิสของเซลล์ฐิติพร จารึกเสรีสกุล
2556ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินต่อการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เคอราติโนไซต์ของมนุษย์: การศึกษาด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์ณัฐพงศ์ ขาวจิตร
2553ผลของสารสกัดใบเตยหอมต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดณัฐกานต์ หนูรุ่น
2560ผลและกลไกของสารสกัดจากเมล็ดของหมามุ่ยไทย และหมามุ่ยอินเดียต่อการกระตุ้นการเจริญของนิวไรท์สุทิน วันสวัสดิ์