Browsing by Degree Discipline ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 42 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การโคลนยีน soluble receptor for advanced glycation end products (sRAGE) และการศึกษาผลกระทบของการแสดงออกของยีนที่มีต่อเซลล์มะเร็งตับธีรพงษ์ เลิศวิทยาพนธ์
2558ความชุกของเอนไซม์ β-lactamase ชนิด A C และ D ในเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจชนกปกรณ์ เกตุวรวุฒิชัย
2558ชนิดและปริมาณโปรตีนในเหง้ากระชายเหลืองและกระชายดำที่ศึกษาด้วยเทคนิค Label-free LC-MS/MSพิชญา ลักษณะวิลาศ
2549บทบาทของความหลากหลายของยีนในการควบคุมการแสดงออกของ serotonin transporterอัญชลี ประสารสุขลาภ
2558บทบาทของยีน fliD ในการควบคุมการสร้างไบโอฟิล์มของ Helicobacter pyloriวรฤทัย ทองเกิด
2558ผลของการแสดงออกของ Progesterone receptor ในการส่งสัญญาณของ Epidermal Growth factor ในเซลล์มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็กศรสวรรค์ แก้วประเสริฐศรี
2554ผลของสารสกัดจากหญ้าแส้ม้าต่อการส่งสัญญาณของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบในเซลล์เม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิดโมโนไซต์และเซลล์สมองเพาะเลี้ยงชนิดเอนโดธีเลียลสุภร สุขจำนงค์
2549ผลของสารสกัดจากแอปเปิ้ลต่อการรุกรานของเซลล์มะเร็งที่เกี่ยวข้องกับ RAGEสาลิตา เอี่ยมบุญเสริฐ
2553ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินต่อการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนเซลล์ การแปรรูปของเซลล์ และการตายแบบอะพอพโทสิสของเซลล์ฐิติพร จารึกเสรีสกุล
2556ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินต่อการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เคอราติโนไซต์ของมนุษย์: การศึกษาด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์ณัฐพงศ์ ขาวจิตร
2553ผลของสารสกัดใบเตยหอมต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดณัฐกานต์ หนูรุ่น
2560ผลและกลไกของสารสกัดจากเมล็ดของหมามุ่ยไทย และหมามุ่ยอินเดียต่อการกระตุ้นการเจริญของนิวไรท์สุทิน วันสวัสดิ์
2550ฤทธิ์ของกระชายดำในการลดการเกาะติดและบุกรุกเซลล์เยื่อบุ HEp-2 ของเชื้อ Helicobacter pyloriสุเมธ อมรยิ่งเจริญ
2550ฤทธิ์ของกระชายดำในการลดการเกาะติดและบุกรุกเซลล์เยื่อบุ HEp-2 ของเชื้อ Helicobacter pyloriสุเมธ อมรยิ่งเจริญ
2558ฤทธิ์ของสารสกัดจากข้าวเหนียว ข้าวเหนียวกล้อง ข้าวเหนียวดำ ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดอ่อนในการป้องกันความเสื่อมของเซลล์ประสาทศุทธิรัตน์ ชุ่มปิยะ
2558ฤทธิ์ของสารสกัดจากเหง้าไพล ใบรางจืดและใบว่านมหากาฬ ต่อการต้านการอักเสบและการเพิ่มระดับฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน รีลิสซิง ฮอร์โมนสกาวรัตน์ จันทร์ไพจิตร
2557ฤทธิ์ของสารสกัดพลูคาวในการชักนำให้เกิดการตายและฤทธิ์การต้านการลุกลามของเซลล์มะเร็งปากมดลูกมนุษย์เอกพล ขำชื่น
2555ฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรในการต้านโรคซึมเศร้า : กลไกในระดับโมเลกุลผ่านตัวขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีนลักขิกา ธเนศผาติสุข
2553ฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินของสารสกัดจากสมุนไพรไทยในเซลล์เคอราติโนไซต์ของมนุษย์ : การศึกษาความเกี่ยวข้องระดับโมเลกุลของสารชีวโมเลกุลในเครือข่ายสัญญาณของ NF-KBชนะชัย แซ่ลี้
2559วิธีการตรวจวัดดีเอ็นเอแบบกึ่งปริมาณจากเทคนิคลูปเมดิเอเตทไอโซเทอร์มอลแอมพลิฟิเคชัน (แลมป์) โดยอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์บนกระดาษแบบวัดระยะทางไอรินทร์ หงส์วริทธิ์ธร