Browsing by Degree Discipline พยาบาลศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 129 to 148 of 750 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560ประสบการณ์การดูแลของคู่ชีวิตผู้ป่วยโรคจิตเภทนิภาวรรณ ศรีโยหะ
2548ประสบการณ์การดูแลตนเองของหญิงไทยมุสลิมที่ถือศีลอดระหว่างตั้งครรภ์มาลี แซ่อุน
2549ประสบการณ์การดูแลสุขภาพชุมชนของผู้สูงอายุที่เป็นหมอพื้นบ้านในจังหวัดสุรินทร์วรนาถ พรหมศวร
2559ประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงทรงสมร สวนจันทร์
2560ประสบการณ์การฟื้นหายของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกภานุมาศ จิตสงบ
2546ประสบการณ์การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุไทยสุมิตรา สินธ์ศิริมานะ, 2520-
2547ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวสุรศักดิ์ ตรีนัย, 2519-
2547ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวจิรัญญา พานิชย์, 2511-
2560ประสบการณ์การเจ็บป่วยของเด็กวัยเรียนโรคหืดที่มีภาวะน้ำหนักเกินชุติกาญจน์ วัฒนา
2559ประสบการณ์การเป็นนักการเมืองของพยาบาลวิชาชีพพลาธิป สารข้าวคำ
2557ประสบการณ์การเป็นบิดาของวัยรุ่นชายนลินี ศรีอ่อน
2555ประสบการณ์การเป็นผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ที่ได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจมาณี ชัยวีระเดช
2559ประสบการณ์การเป็นพยาบาลจบใหม่ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยกฤดิญาดา เกื้อวงศ์
2559ประสบการณ์การเป็นพยาบาลที่ปฎิบัติงานในหอผู้ป่วยเคมีบำบัดบุณยดา วงค์พิมล
2559ประสบการณ์การเป็นพยาบาลผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเชาวฤทธิ์ เงินไธสง
2559ประสบการณ์การเป็นพยาบาลผู้ประสานงานทางคลินิก ในโรงพยาบาลเอกชนศิริพร ศรีสุข
2556ประสบการณ์การเป็นพยาบาลผ่าตัดที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตติยภูมิของรัฐพราวนภา ภู่รัตนากรกุล
2548ประสบการณ์การได้รับการดูแลของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพา โดยผู้ดูแลในครอบครัวพัชรินทร์ คำอินทร์
2555ประสบการณ์ของบิดามารดาในการดูแลผู้ป่วยเด็กหลังการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดอารีย์ จรรยาธรรม
2559ประสบการณ์ของบิดามารดาในการตัดสินใจนำผู้ป่วยเด็กมารับบริการที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินด้วยพยาธิสภาพไม่เร่งด่วนทางการแพทย์แคทรียา สมทอง