Browsing by Degree Discipline ภูมิศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 55 to 74 of 84 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับบริเวณศูนย์กลางธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งของกรุงเทพมหานครอุดม อัศวชัยพร
2544ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเวิลด์ไวด์เว็บ สำหรับบริการทางนันทนาการ ในเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวรวิทย์ ธนการพาณิช, 2518-
2545ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการลุกลามของอัคคีภัยขนาดใหญ่ในเขตคลองเตยวิไลลักษณ์ ยั่งยืนสุข
2545ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อานัติ จักรแก้ว
2542ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลอุทิศา กมโล
2544ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการตัดสินใจเลือกลงทุน ในนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอารยารัตน์ หล่อสิงห์คำ
2548ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประเมินคุณค่าสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติในจังหวัดตรังพรพิศ ปรีชานุสิทธิ์
2543ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษา การกระจายทางพื้นที่ของอาชญากรรมวรยา ไทพาณิชย์
2544ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษาแผ่นดินทรุด ในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครปาริชาติ ปฐมบูรณ์
2549ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังระบบนิเวศในแนวปะการังบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงาสรศักดิ์ บุญประดับ
2547ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดทำเลที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาอรชุมา ขจรธานีนนท์
2550ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมาลาเรียในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากพนารัตน์ สีหาราช
2547ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อภาวะมลพิษทางอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานครวีรญา แพ่งแสง, 2522-
2548ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบเวลาจริงเพื่อการเตือนอุทกภัยในลุ่มน้ำจันทบุรีคณิน พิริยะกิจไพบูลย์
2538ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบโต้ตอบสำหรับการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีอรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์
2534รูปแบบการเดินทางประจำวันของผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตสุขาภิบาลพระประแดงรัชนี ถิรจิตโต
2538รูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการค้าและบริการในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกกชกร สุพลพิชิต
2531รูปแบบการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในเขตชานเมืองด้านตะวันออก ของกรุงเทพฯ : กรณีศึกษา เขตบางกะปิ และเขตมีนบุรีกมลรัตน์ อิสมาแอล
2543รูปแบบทางพื้นที่ของระบบเกษตรกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกิติศักดิ์ แวววับ
2531ลักษณะการขยายตัวของความเป็นเมืองในเขตชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครกุณฑลี วรพล