Browsing by Degree Discipline ภูมิศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 41 to 60 of 76 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ผลกระทบของการใช้ที่ดินต่อความรุนแรงของอุทกภัยในลุ่มน้ำจันทบุรีระหว่างปี พ.ศ. 2530-2543มิ่งขวัญ อินทรกำแหง
2529ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อการตั้งถิ่นฐาน และการใช้ที่ดินในบริเวณเกาะสมุย สุราษฎร์ธานีธรรมรงค์ อุทัยรังษี
2531ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการค้าปลีก ต่อพฤติกรรมการเดินทางจับจ่ายในเมืองพิษณุโลกวีระ อนันต์ธนาโรจน์
2548ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อกำหนดพื้นที่สำหรับพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย ในเขตบึ่งกุ่ม กรุงเทพมหานครสินีนาถ เส็งหนองแบน
2537ระบบสารนิเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชลบุรีวรพจน์ สอนสวัสดิ์
2550ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรกฤษฎา มีไชย
2550ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางน้ำในจังหวัดสมุทรสงครามนิลุบล ผ่องศรี
2549ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในจังหวัดนครราชสีมาจิรัติวัล เครือศิลป์
2550ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อแบบจำลองการประเมินราคาที่ดินตรงฉัตร โสตทิพยพันธุ์
2544ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับบริเวณศูนย์กลางธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งของกรุงเทพมหานครอุดม อัศวชัยพร
2544ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเวิลด์ไวด์เว็บ สำหรับบริการทางนันทนาการ ในเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวรวิทย์ ธนการพาณิช, 2518-
2545ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการลุกลามของอัคคีภัยขนาดใหญ่ในเขตคลองเตยวิไลลักษณ์ ยั่งยืนสุข
2545ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อานัติ จักรแก้ว
2542ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลอุทิศา กมโล
2548ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประเมินคุณค่าสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติในจังหวัดตรังพรพิศ ปรีชานุสิทธิ์
2543ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษา การกระจายทางพื้นที่ของอาชญากรรมวรยา ไทพาณิชย์
2549ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังระบบนิเวศในแนวปะการังบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงาสรศักดิ์ บุญประดับ
2547ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดทำเลที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาอรชุมา ขจรธานีนนท์
2550ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมาลาเรียในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากพนารัตน์ สีหาราช
2547ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อภาวะมลพิษทางอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานครวีรญา แพ่งแสง, 2522-