Browsing by Degree Discipline มานุษยวิทยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 58 to 76 of 76 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2552ภาพลักษณ์ของนักร้องเกาหลีในการสร้างอัตลักษณ์ร่วมของวัยรุ่นไทย : ศึกษากรณี www.tvxq-dreamland.comชนรรญ์พร ศฤงคารนนท์
2549มายาคติความงามของสตรีไทย พ.ศ. 2481-2516ไปรยา พลศารทูล
2552วัฒนธรรมการบริโภคสินค้าของกลุ่มเมโทรเซ็กส์ชวล (Metrosexual) ที่ประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานครศุทธิวัต นัสการ
2543วัฒนธรรมบริโภคนิยมกับอาหารเพื่อสุขภาพในบริบทสังคมเมืองธนภูมิ อติเวทิน
2550วาทกรรม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในสังคมไทย : ศึกษากรณีพิพิธภัณฑ์ในภาคอีสานณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
2543วิถีชีวิตและโลกทัศน์ของเด็กเร่ร่อนในกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีบริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)ไตรรัตน์ ฟ้าปกาสิต
2544สัญลักษณ์พระสยามเทวาธิราช การวิเคราะห์และตีความหมายเชิงมานุษยวิทยาวีระศักดิ์ จารุโณปถัมภ์
2549สิทธิ สวัสดิการและการปรับตัวของผู้พิการทางสายตาจันทิมา เจริญสุภกร
2554สิเน่หาแห่งเพศ : ชีวิตและความรักของผู้หญิงมุสลิมโสดในจังหวัดปัตตานีจิตต์ปภัสสร์ บัตรประโคน
2548อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ในบริบทการท่องเที่ยว : ศึกษากรณีหมู่บ้านรวมมิตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายวรเมธ ยอดบุ่น
2552อัตลักษณ์และการท่องเที่ยว : ศึกษากรณี ผู้ไทบ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารพรรณปพร ภิรมย์วงษ์
2542อิทธิพลของการขัดเกลาทางสังคมต่อการเป็นฆาตกรทัชวัฒน์ สายโยธา
2545อิทธิพลของนักคิดสำนักโครงสร้างนิยมสายฝรั่งเศสที่มีต่อมานุษยวิทยาไทยดุษฎี ยิ้มน้อย
2540เครือข่ายระบบอุปถัมภ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีมือปืนรับจ้างพงษ์ศักดิ์ ขำเพชร
2552เด็กเร่ร่อนย้ายถิ่น ณ ชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษาในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายกมลวรรณ เริงสำราญ
2542เอกลักษณ์ชาติพันธุ์ของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนอ้อมใหญ่ธมลวรรณ ตั้งวงษ์เจริญ
2542เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวมอญ : ศึกษากรณีหมู่บ้านเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีพัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา
2553แองเจิล แก๊งสตาซ์ : อัตลักษณ์และการใช้เวลาว่างของผู้หญิงแต่งรถนัชชา เตชเลิศวิภพ
2544โลกทัศน์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการอยู่เป็นโสดของพนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินโศรยา เตชะวัฒนเศรษฐ์