Browsing by Degree Discipline วิทยาศาสตร์ทางทะเล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 49 to 68 of 206 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การเชื่อมโยงปรากฏการณ์เอลนินโญกับการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สุรัตตา บุญสมบูรณ์สกุล
2542การเชื่อมโยงปรากฏการณ์เอ็นโซกับการแปรผันของปริมาณฝนในฤดูมรสุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี และระนองทางชายฝั่งทะเลภาคใต้และจังหวัดจันทบุรีทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยบุญธรรม ตั้งล้ำเลิศ, 2507-
2541การเติบโตของ Noctiluca scintillans และผลของความหนาแน่นเซลล์ต่ออัตราการตาย ของกุ้งกุลาดำวัยอ่อนและปลากะพงขาววัยรุ่นวิบูลย์ รักเสรี
2551การเติบโตและการสืบพันธุ์ของกัลปังหา Menella sp. และ Dichotella gemmaceaเทพสุดา ลอยจิ้ว
2543การเติบโตและองค์ประกอบทางชีวเคมีของไดอะตอม Amphora delicatissima ที่เลี้ยงโดยใช้คาร์บอนอินทรีย์ชมพูนุท ชัยรัตนะ, 2520-
2518การเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรตามฤดูกาล และประจำวันของตัวอ่อนของสัตว์น้ำหน้าดิน จำพวกไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดที่อ่างศิลา ชลบุรีไพเราะ เคาศิริกุล
2552การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของการสะสมกรดโดโมอิกในหอยนางรมหนาม Spondylus cf. versicolor บริเวณเกาะขามใหญ่ จังหวัดชลบุรีทิพวรรณ ยอดยิ่ง
2529การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของฟอสฟอรัส ที่สิ่งมีชีวิตนำไปใช้ได้ในทะเลสาบสงขลาเพราพรรณ แสงสกุล
2529การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของลักษณะมวลน้ำ ในอ่าวไทยและทะเลจีนใต้วิโรจน์ พินโยภรณ์
2539การเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว จ.ชลบุรี โดยใช้การถ่ายภาพใต้น้ำอานุภาพ พานิชผล
2550การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata) วัยอ่อนโดยใช้ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีระบบผลิตสาหร่ายแบบกึ่งต่อเนื่องยุวดี อัณฑสูตร
2539การเลือกแหล่งอาศัยและอาหาร และชีววิทยาการประมงของปูทะเล Scylla serrata (Forskal, 1755) ในป่าชายเลนคลองหงาว จังหวัดระนองชาญยุทธ สุดทองคง
2538การเหนี่ยวนำทริพลอยด์ในหอยนางรมปากจีบ Saccostrea cucullataจินตนา จินดาลิขิต
2554การแบ่งส่วนทรัพยากรในปูก้ามดาบสกุล Uca บริเวณคลองสิเกา จังหวัดตรังพัฒนวรรณ หมู่คุ่ย
2545การแปรผันของความชุกชุมและมวลชีวภาพในรอบปีของพิโคแพลงก์ตอนบริเวณป่าชายเลน บ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงครามวรพร ธารางกูร
2545การแปรผันในรอบปีของประชากร Copepod, Cladocera และ Rotifer ในป่าชายเลนบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงครามบัณฑิต สิขัณฑกสมิต
2523การแพร่กระจายของปรอทในแหล่งน้ำใกล้เคียงโรงงานผลิตโซดาไฟ ในเขตอุตสาหกรรมพระประแดงสุรพันธ์ บริสุทธิ์
2524การใช้ 14C เพื่อศึกษาการสะสมของสารประกอบออร์แกโนคลอรีน ในแพลงตอนพืชและแพลงตอนสัตว์บางชนิดเสาวภา อังสุภานิช
2549การใช้รีโมทเซนซิงเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในบริเวณชายฝั่งบ้านแหลมสิงห์ จังหวัดสมุทรปราการอจิรา เที่ยงตรง; อัปสรสุดา ศิริพงศ์
2544การใช้แบคทีเรีย Alteromonas sp. S9730 ในการควบคุมเชื้อ Vibrio harveyi ที่ก่อโรคในลูกกุ้งกุลาดำวัยอ่อนขนิษฐา แสงงาม