Browsing by Degree Discipline วิทยาศาสตร์ทางทะเล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 69 to 88 of 206 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551คลื่นเดี่ยวใต้น้ำบริเวณชายฝั่งตะวันตกของหมู่เกาะสิมิลันชาลี ครองศักดิ์ศิริ
2543ความชุกชุมของกุ้ง ปูและปลาวัยอ่อน บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาครณัฎฐินี เอี่ยมสมบูรณ์
2521ความชุกชุมของเพรียงวัยอ่อนในบริเวณอ่าวไผ่ จ.ชลบุรี และความแตกต่างในการชอบลงเกาะบนวัสดุชนิดต่าง ๆแช่มช้อย ฐานพงษ์
2561ความชุกชุมและความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเจลาตินัสในอ่าวไทยตอนในหัทยา จิตรพัสตร์
2548ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายตัวของตัวอ่อนปะการังกับกระแสน้ำบริเวณจังหวัดชลบุรีลลิตา ปัจฉิม
2531ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับขนาดของปลาจักรผาน (Psettodes erumei bloch & Schneider, 1801)จุฑามาศ ยศสิงห์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างประชาคมโคพีพอดและปัจจัยสิ่งแวดล้อม บริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีวดีพร รัตนานุพงศ์
2539ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอินทรียสารในป่าชายเลนปลูกและการกระจายของปูก้ามดาบจตุพล นวลอ่อน
2546ความสัมพันธ์ระหว่างลมมรสุมกับความผันแปรตามฤดูกาลของคลอโรฟิลล์-เอในมหาสมุทรอินเดีย โดยใช้ข้อมูลจากชีวินด์และชีวิฟชัยชาญ สิทธิวรนันท์
2547ความหลากหลายของชนิดและมวลชีวภาพของสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กบริเวณป่าชายเลนบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงครามนิรุชา มงคลแสงสุรีย์
2547ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณชายฝั่งทะเล คลองปากเมง จังหวัดตรังพรเทพ พรรณรักษ์
2541ความหลากหลายและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชในป่าชายเลน อำเภอสิเกา จังหวัดตรังวิชญา กันบัว
2550ความแตกต่างของโครงสร้างกระดูกระหว่างโลมาลายจุด, โลมากระโดด และโลมาลายแถบ ในสกุล Stenella บริเวณน่านน้ำไทยปรียาพัฒ คงถาวร
2531คุณภาพทางจุลชีววิทยาของหอยนางรมและหอยแครง จากแหล่งเพาะเลี้ยงและจากตลาด โดยเน้นแบคทีเรียพวกมารีนวิบริโอสุมา เมืองใย
2529ชนิดและการกระจายของปลาผิวน้ำวัยอ่อนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงจังหวัดนราธิวาสจงกลณี แช่มช้าง
2531ชนิดและการกระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณอ่าวระยอง จังหวัดระยองวิศิษฏ์ จันทรสกุล
2545ชนิดและความชุกชุมของซีสต์ของไดโนแฟลกเจลเลตในผิวตะกอนดินบริเวณอ่างศิลา ศรีราชาและแหลมฉบังดุสิต ศรีวิไล
2551ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปะการัง Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) บริเวณหมู่เกาะแสมสารปฐพร เกื้อนุ้ย
2547ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของฟองน้ำ Pachastrissa sp. (Demospongiae: astrophorida: calthropellidae)ชาตรี ฤทธิ์ทอง, 2521-
2548ชีววิทยาของเพรียงหัวหอม Ecteinascidia thurstoni Herdman, 1891 เพื่อการเพาะเลี้ยงปิยะ โกยสิน