Browsing by Degree Discipline วิทยาศาสตร์ทางทะเล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 158 to 177 of 207 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547ภาวะทางสมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาต่อการพัฒนาของพายุไต้ฝุ่นแหล่งแหลงจากการสำรวจระยะไกลชูเกียรติ ไทยจรัสเสถียร
2539ระดับของเลซิทินและคอเลสเทอรอลที่เหมาะสมในอาหารสำหรับกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon วัยอ่อนชลี ไพบูลย์กิจกุล
2536ระดับที่เหมาะสมของกรดแพนโตเทนิคในอาหารของลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
2546ระดับน้ำและการไหลของน้ำขึ้นน้ำลงในอ่าวไทยโดยใช้แบบจำลอง POMนริสรา นุธรรมโชติ
2539ระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารเม็ดแบบแห้งสำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer วัยรุ่นธีรยา สีรยาภรณ์
2541ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีระบบดีไนตริฟิเคชัน สำหรับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus Monodon)ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
2556ระลอกอากาศเย็นในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทยและความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปรรายปีและภายในฤดูกาลวรุตม์ เจนจิรวัฒนา
2557รูปแบบการสืบพันธุ์ของปะการังดอกกะหล่ำ Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) บริเวณเขาหมาจอ จังหวัดชลบุรี โดยใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมไมโครแซตเทลไลท์ทิพวิมล รัตนะวงวาล
2546รูปแบบการเลือกที่อยู่อาศัยเพื่อการทดแทนประชากรของปลาสลิดหิน Pomacentrus cuneatus ในแนวปะการังคัมภีร์ ผาติเสนะ, 2521-
2560ฤดูกาลและพื้นที่ในการเกิดโรคของปะการังบริเวณแนวปะการังเขตน้ำตื้นฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันมัตฑิกา แดงแย้ม
2528ลักษณะการกระจายของแบคทีเรียบางชนิดในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเจิดจรรย์ ศิริวงศ์
2526ลักษณะทางชีววิทยาบางประการและวิธีการกำจัดซูโอแทมเนียมชนิด A (Zoothamnium sp. A.) ด้วยสารเคมีในบ่อเพาะกุ้งกุลาดำสมลักษณ์ คันธะพฤกษ์
2552สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์บริเวณหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้นิคม อ่อนสี
2539สรีรวิทยาการสืบพันธุ์และพัฒนาการขั้นต้นของปลากระบอกหัวกลม Valamugil cunnesius, Valenciennesมนตรี บัวบาล
2541สัณฐานวิทยาและการสร้างพิษของไดโนแฟลกเจลเลตสกุล Alexandrium บริเวณอ่าวไทยตอนบนชลธยา ทรงรูป
2551สัดส่วนโปรตีนต่อพลังงานที่เหมาะสมต่อการเติบโตของหอยหวาน Babylonia areolata ระยะวัยรุ่นชิดชนก รอดเรือง
2544สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณป่าชายเลนบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงครามวันวิวาห์ วิชิตวรคุณ, 2517-
2542สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่และการกระจายของปูก้ามดาบในป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาครจำลอง โตอ่อน
2524สัตว์ทะเลหน้าดินในบริเวณปากแม่น้ำท่าจีนจุมพล สงวนสิน
2546สารฮิวมิกในดินตะกอนสวนป่าชายเลน อ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชสมัคร อินธิแสง