Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 594 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การจัดจังหวะแสงจากแอลอีดี เพื่อการจับการเคลื่อนไหวของท่อนแขนสองแขน ด้วยกล้องวีพงศธร ประเสริฐอัมพร
2536การจัดทำต้นแบบระบบบุคลากร อย่างเต็มรูปแบบสำหรับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ โดยใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สุวดี ด่านธำรงกูล
2544การจัดรูปนัยของโพรโทคอลทีซีพีโดยใช้คาเฟ่โอบีเจสุชาดา จุลจันทร์, 2519-
2549การจัดรูปนัยและตรวจสอบความต้องกันของแผนภาพสถานะยูเอ็มแอลโดยใช้ซีอาร์อีและไพแคลคูลัสศิริชัย จันทร์สมัคร
2549การจัดรูปนัยและตรวจสอบความต้องกันของแผนภาพสถานะยูเอ็มแอลโดยใช้ซีอาร์อีและไพแคลคูลัสศิริชัย จันทร์สมัคร
2550การจัดเรียงตัวของกลุ่มหุ่นยนต์แบบต่างชนิดนัฐพล บุญภินนท์
2557การจับคู่ยานพาหนะจากกล้องวีดิทัศน์หลายตัวที่มีมุมมองไม่ทับซ้อนกันนิธิพัฒน์ ศิริคันธะมาต
2551การจำลองการลงจอดของเครื่องบินที่มีการหลีกเลี่ยงการชนกันด้วยคอมพิวเตอร์สรศักดิ์ ไชยเลิศ
2553การจำลองการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนโดยใช้เรบกราฟศรัณย์ ศิลปภิรมย์สุข
2530การจำลองกิจกรรมในห้องปฏิบัติการเคมี โดยใชัไมโครคอมพิวเตอร์สมศักดิ์ กิจสุขจิต
2554การจำลองท่าทางมือสามมิติจากรูปภาพที่เห็นด้วยตาข้างเดียวและไม่มีการตั้งพิกัดธีรภัทร์ สัจจวิโส
2522การจำลองผลระบบวิธีและขั้นตอนในการบริการลูกค้าเงินฝากธนาคารสุพจน์ เมธีวรพจน์
2549การจำลองฝูงชนด้วยการสร้างวิถีในการเคลื่อนที่อัตโนมัติโดยการใช้วิธีการผสานองค์ความรู้ของบุคคลวีระวัฒน์ ตันติศิริวัฒน์
2544การจำลองพร้อมการจินตทัศน์สภาพจราจรบนถนนในระดับจุลภาคแบบกระจายด้วยกลุ่มสถานีงานรัตนา แสงผ่องแผ้ว
2535การจำลองอิงกรรมวิธีในการศึกษาสมรรถภาพของหน่วยประมวลผลดารารัตน์ แซ่ลี้
2551การจำลองแบบการประกอบของจีโนมไวรัสกึ่งสปีชีส์หลายเส้น ด้วยเทคโนโลยีการอ่านลำดับนิวคลีโอไทด์แบบขนานจำนวนมากพุธิตา สุมานนท์
2525การจำลองแบบแถวคอยของผู้โดยสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากร ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพฯสิรี ศิริคุปต์
2552การจำลองใบหน้าบุคคลสามมิติผ่านกล้องเดี่ยวที่อยู่นิ่งปฐมพงษ์ เรืองแย้ม
2559การจำแนกข้อความขนาดใหญ่แบบหลายฉลากมีลำดับชั้นโดยใช้วิธีการแบบแฟลตด้วยยุทธศาสตร์ตัดเล็มแบบเอสวีเอ็มณัฐชนน ผจงกิจพิพัฒน์
2549การจำแนกหน่วยเสียงภาษาไทยโดยใช้การแทนเสียงแบบทั้งเซกเมนต์หนึ่งฤทัย เอกชัยวรสิน