Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 430 to 449 of 597 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2522การแก้โปรแกรมโลดเดอร์จากเทปกระดาษไปเป็นจานแม่เหล็กมนพ ลือชารัศมี
2538การแจงส่วนประโยคผิดไวยากรณ์ในภาษาไทยด้วยตัวแจงส่วนแบบแอลอาร์ประกาศิต กายะสิทธิ์
2551การแทนข้อมูลแบบแฟร็กทัลสำหรับข้อมูลอนุกรมเวลาขนาดใหญ่พจน์ สัจจิพานนท์
2555การแบ่งประโยคภาษาไทยโดยแคททิกอเรียลแกรมม่าและหลักเกณฑ์ไวยากรณ์ณัฐชา ตังศิริรัตน์
2549การแบ่งเสียงพูดเป็นเซกเมนต์สำหรับการรู้จำเสียงพูดภาษาไทยแบบอาศัยเซกเมนต์โดยใช้สารสนเทศสวนสัทศาสตร์ไพโรจน์ ลีลาภัทรกิจ
2555การแปลงกราฟีมภาษาอังกฤษเป็นโฟนีมภาษาไทยกฤตนันท์ พิทักษ์ภวัตกุล
2559การแปลงข้อความภาษาไทยกลางเป็นเสียงสังเคราะห์ภาษาไทยถิ่นเหนือพรรณกร ชาวอ่างทอง
2539การแปลงข้อมูลภาพแบบแรสเตอร์เป็นแบบเวกเตอร์สำหรับรูปภาพกราฟิกเบื้องต้นกิตติมา มะแก้ว
2553การแปลงรูปหลายเหลี่ยมสามมิติเป็นรูปเรขาคณิตปฐมฐานด้วยเรบกราฟทรงพล อัตตสิริลักษณ์
2522การแปลงโปรแกรมภาษาฟอร์แทรนและโคบอล จากเครื่องคอมพิวเตอร์นีแอค 2200-200 ไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม 370-138เรวดี นิลวงศ์
2522การแปลภาษาอาร์พีจีเป็นภาษาโคบอลกอบกุล เตชะวณิช
2522การแปลภาษาเครื่องให้เป็นภาษาแอสเซมบลีย์ สำหรับเครื่องดิจิโก ไมโคร 16 วีภาณุสันติ์ เชื้อหงษ์ทอง
2553การแพร่ข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้สำหรับเครือข่ายไร้สายแบบแอดฮอกบนยานพาหนะกุลิสร์ ณ นคร
2559การแยกส่วนถนนทางความหมายออกจากภาพถ่ายระยะไกลโดยใช้โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชันนอลเชิงลึกและตัวชี้วัดภูมิทัศน์ธีรพงศ์ ปานบุญยืน
2555การแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์เชิงเวลาบนพื้นฐานของพีระมิดข้อมูลแบบหลายระดับความละเอียดและหลายระดับเวลาจตุรงค์ ลีลาวัฒนพาณิชย์
2550การแสดงจินตทัศน์ร่วมแบบผสมผสานบนระบบแบบกระจายเปรมจิต อภิเมธีธำรง
2550การโปรแกรมเว็บด้วยตารางร่วมธีรยุทธ โกสินทร์
2555การใช้การคำนวณแบบหลายระดับความละเอียดเพื่อปรับพารามิเตอร์ของสภาพแวดล้อมแบบปรากฏขึ้นเองในเกมชาตา ซาลวาลา
2553การใช้การปรับอัตราการสร้างทรัพยากรและการปรับปรุงวิธีการตัดค่าน้ำหนักที่สูงในการปรับความยากง่ายของเกมวางแผนการรบแบบตอบสนองทันกาลปิยพจน์ เกษมภักดีพงษ์
2552การใช้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเล่นในระบบจัดการเนื้อเรื่องอย่างอัตโนมัติในเกมประเภทสวมบทบาทณธรรม ธรรมาณิชานนท์