Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 436 to 455 of 599 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การแปลงกราฟีมภาษาอังกฤษเป็นโฟนีมภาษาไทยกฤตนันท์ พิทักษ์ภวัตกุล
2559การแปลงข้อความภาษาไทยกลางเป็นเสียงสังเคราะห์ภาษาไทยถิ่นเหนือพรรณกร ชาวอ่างทอง
2539การแปลงข้อมูลภาพแบบแรสเตอร์เป็นแบบเวกเตอร์สำหรับรูปภาพกราฟิกเบื้องต้นกิตติมา มะแก้ว
2553การแปลงรูปหลายเหลี่ยมสามมิติเป็นรูปเรขาคณิตปฐมฐานด้วยเรบกราฟทรงพล อัตตสิริลักษณ์
2522การแปลงโปรแกรมภาษาฟอร์แทรนและโคบอล จากเครื่องคอมพิวเตอร์นีแอค 2200-200 ไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม 370-138เรวดี นิลวงศ์
2522การแปลภาษาอาร์พีจีเป็นภาษาโคบอลกอบกุล เตชะวณิช
2522การแปลภาษาเครื่องให้เป็นภาษาแอสเซมบลีย์ สำหรับเครื่องดิจิโก ไมโคร 16 วีภาณุสันติ์ เชื้อหงษ์ทอง
2553การแพร่ข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้สำหรับเครือข่ายไร้สายแบบแอดฮอกบนยานพาหนะกุลิสร์ ณ นคร
2559การแยกส่วนถนนทางความหมายออกจากภาพถ่ายระยะไกลโดยใช้โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชันนอลเชิงลึกและตัวชี้วัดภูมิทัศน์ธีรพงศ์ ปานบุญยืน
2555การแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์เชิงเวลาบนพื้นฐานของพีระมิดข้อมูลแบบหลายระดับความละเอียดและหลายระดับเวลาจตุรงค์ ลีลาวัฒนพาณิชย์
2550การแสดงจินตทัศน์ร่วมแบบผสมผสานบนระบบแบบกระจายเปรมจิต อภิเมธีธำรง
2550การโปรแกรมเว็บด้วยตารางร่วมธีรยุทธ โกสินทร์
2555การใช้การคำนวณแบบหลายระดับความละเอียดเพื่อปรับพารามิเตอร์ของสภาพแวดล้อมแบบปรากฏขึ้นเองในเกมชาตา ซาลวาลา
2553การใช้การปรับอัตราการสร้างทรัพยากรและการปรับปรุงวิธีการตัดค่าน้ำหนักที่สูงในการปรับความยากง่ายของเกมวางแผนการรบแบบตอบสนองทันกาลปิยพจน์ เกษมภักดีพงษ์
2552การใช้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเล่นในระบบจัดการเนื้อเรื่องอย่างอัตโนมัติในเกมประเภทสวมบทบาทณธรรม ธรรมาณิชานนท์
2532การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการแต่งแนวทำนองกฤติมาส นานานุกูล
2529การใช้คอมพิวเตอร์ตรวจรู้อักขระภาษาไทยชมทิพ พรพนมชัย
2525การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติเพื่อจำแนกตะกอนแขวนลอยบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงจิราวรรณ อ. ใบหยกวิจิตร
2524การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการพยากรณ์จำนวนนักเรียน ในระดับประถมศึกษาลัดดา วงษ์วิโรจน์
2522การใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาวงจรภาคปรับรับคลื่นที่ ของเครื่องรับโทรทัศน์พิสุทธิ์ สถาพรภูริศักดิ์