Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 451 to 470 of 599 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2532การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการแต่งแนวทำนองกฤติมาส นานานุกูล
2529การใช้คอมพิวเตอร์ตรวจรู้อักขระภาษาไทยชมทิพ พรพนมชัย
2525การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติเพื่อจำแนกตะกอนแขวนลอยบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงจิราวรรณ อ. ใบหยกวิจิตร
2524การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการพยากรณ์จำนวนนักเรียน ในระดับประถมศึกษาลัดดา วงษ์วิโรจน์
2522การใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาวงจรภาคปรับรับคลื่นที่ ของเครื่องรับโทรทัศน์พิสุทธิ์ สถาพรภูริศักดิ์
2545การใช้ค่าอายุข้อมูลเพื่อเพิ่มสมรรถนะการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงในการทำสำเนาแบบทูเทียร์มงคลชัย ไชโย
2553การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มที่สำหรับการจัดสรรทรัพยากรแบบไดนามิคของโปรแกรมประยุกต์ผ่านเว็บปวิธ ฟุ้งสิริวิโรจน์
2517การใช้เครื่องคำนวณอิเลคตรอนิคช่วยแก้ปัญหาของฝ่ายเสนาธิการ ในกองทัพอากาศสุนทร ขำประไพ
2523การใช้แบบจำลองข่ายแถวคอยวัดคุณลักษณะการทำงาน ของระบบคอมพิวเตอร์ศรีสุข เทียนสันติสุข
2524การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์บังคับการทำงาน ระหว่างแป้นพิมพ์กับหน่วยความจำของเทอร์มินอล และระหว่างอินเทอร์เฟสกับหน่วยความจำของเทอร์มินอลเมธี ศรีสังวาล
2554การให้เหตุผลทางกฎหมายโดยใช้กรอบงานการถกเถียงอิงสนามสสารวัชร ฟุ้งวัชรากร
2554ขั้นตอนวิธีการคาดเดาแผนที่บัฟเฟอร์โดยวิธีการแบบผลักและการดึงสำหรับการส่งข้อมูลไลฟ์สตรีมมิ่งแบบเพียร์ทูเพียร์ประทีป พัตราภรณ์พิศุทธิ์
2555ขั้นตอนวิธีการซ่อมแซมร่วมกับความคลาดเคลื่อนยินยอมแบบยืดหยุ่นประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุดณัชวัฒน์ พลอยวัฒนาวงศ์
2555ขั้นตอนวิธีการไม่ประสานเวลาสำหรับการหลีกเลี่ยงการชนของบีคอนบนเครือข่ายยานพาหนะทศพล เศรษฐวัชราวนิช
2546ขั้นตอนวิธีสำหรับสร้างแบบจำลองพืชยอดธง รอดแก้ว
2546ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมร่วมกับการค้นเฉพาะที่สำหรับปัญหาการบรรจุผลิตภัณฑ์ในสามมิติจิระเดช พลสวัสดิ์
2538คลังโปรแกรมสนับสนุนการทำสไปรต์บนระบบไมโครซอฟต์วินโดวส์สมพงษ์ ปาลกูล
2553ความสัมพันธ์วงกว้างระหว่างวัตถุสำหรับการสร้างฉากสามมิติจากรูปเดี่ยวอาชว์ สรรพอาษา
2519ความเชื่อถือได้ของระบบโดยมีข้อจำกัดประนอม ศรีนพคุณ
2525คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการพยากรณ์ฐานะการเงิน ของรัฐวิสาหกิจนลินี พิชัยศรทัต