Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 511 to 530 of 596 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อหาการจัดสรรน้ำที่เหมาะสุดแบบเอนกประสงค์โรจนี ขุมมงคล
2539ระบบสร้างข้อมูลเชิงทัศน์สำหรับโครงสร้างข้อมูลแบบรายการ และแบบต้นไม้วีรนันท์ วัฒนเสถียร
2561ระบบสังเคราะห์เสียงร้องเพลงภาษาไทยโดยใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟลัทธพล จีระประดิษฐ
2525ระบบสารนิเทศทางคอมพิวเตอร์สำหรับการวางแผนการผลิตอาหารสัตว์จันทนา จุนเจือจาน
2534ระบบสารสนเทศด้านการเงินของธนาคารประพนธ์ สินลิขิตกุล
2532ระบบสารสนเทศสำหรับคลังยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลขนาดใหญ่วิเลิศ เลิศบัณฑิตกุล
2527ระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์บริการโลหิตสมพงษ์ เงยเจริญ
2529ระบบสารสนเทศสำหรับห้องปฏิบัติการคลินิกในโรงพยาบาลวรรณนี รุ่งวิทู
2531ระบบสารสนเทศห้องสมุดโดยไมโครคอมพิวเตอร์จรูญ โชคทวีศักดิ์
2538ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านการสงเคราะห์ สำหรับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจันทร์ทิพย์ ช่างคิด
2531ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการของโรงงานยาสูบพิบูลย์ ศรีสันติสุข
2537ระบบสารสนเทศแบบโครงสร้างสำหรับโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยศุภชัย จิวะรังสินี
2537ระบบสารสนเทศในงานควบคุมเครื่องมือแพทย์ธีรพันธ์ ปานเจริญ
2557ระบบสำหรับระบุตำแหน่งภายในอาคารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่ใช้เซิร์ฟเวอร์กรกนก ขาวอำไพ
2535ระบบออฟไลน์สำหรับการรู้จำตัวพิมพ์อักขระไทยหลายรูปแบบมนลดา บุญสุวรรณ
2555ระบบแคชแบบปรับเปลี่ยนรหัสข้อมูลสำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่อัจฉริยะปิติพงศ์ พงศ์ภัทรานนท์
2554ระบบแฟ้มข้อมูลรวมบนเว็บเซอร์วิสแบบเรสฟูลวิชชา รตินิมิตธรรม
2519ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ หน้าที่ และปริมาณของอาจารย์อรสิริ มาไพโรจน์
2539ระบบโฮมซ็อปปิงโดยใช้โมเสกสันธาร สุนทรภาส
2550ระบบไฟล์สำหรับคลัสเตอร์และกริดที่สนับสนุนการเข้าถึงไฟล์แบบท้องถิ่นนิภัทร์ ลีละปัญญา