Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 573 to 592 of 596 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561แนวทางใหม่ในการสร้างระบบจำนวนเศษเหลือซ้ำซ้อน โดยการใช้ค่าเศษเหลือที่มีความซ้ำซ้อนกิตติภพ พละการ
2555แบบจำลองการทำนายอักษรเบรลล์จากการพิมพ์บนหน้าจอสัมผัสที่คำนึงถึงการเลื่อนของนิ้วมือปริญญารัตน์ ตู้จินดา
2554แบบจำลองการวัดความมั่นคงสำหรับเว็บเซอร์วิซโดยอิงการจัดให้มีวิธีการรับมือการโจมตีทศพล บ้านคลองสี่
2560แบบจำลองการสูญหายของการแพร่กระจายในมุมอับสายตาสำหรับมาตรฐานไอทริปเปิ้ลอี 802.11 พีสัญชัย จักรธีรังกูร
2554แบบจำลองการเลือกใช้บริการโดยอิงความไว้วางใจต่อผู้ให้บริการ คุณภาพของบริการและราคาเอกชัย สุเมธานุภาพ
2546แบบจำลองคำอธิบายเชิงคุณลักษณะสำหรับบริการแบบกระจายชยันต์ เทพบุตร
2527แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ของการไหลเวียนของน้ำเนื่องจากลมในอ่าวไทยตอนบนปราโมทย์ โศจิศุภร
2561แบบจำลองทำนายผลคำตัดสินและประเด็นในคดีอาญาที่เรียนรู้จากคำพิพากษาศาลฎีกาไทย โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกกานกวิญจน์ โค้วสีหวัฒน์
2524แบบจำลองแถวคอยของแผนกจ่ายยาในโรงพยาบาลธวัช พงศ์ประยูร
2550แบบจำลองโอกาสถูกโจมตี โดยอาศัยวัฏจักรชีวิตจุดอ่อนของระบบอมรทิพย์ จำรัสเจริญวานิช
2554แบบแผนการกระจายข้อมูลและรอส่งข้อมูลโดยอาศัยความแตกต่างของเพื่อนบ้านในอดีต สำหรับเครือข่ายที่มีความคงทนต่อความหน่วงวิทวัส พฤกษะศรี
2522โครงสร้างระบบการสนเทศเพื่อการบริหารองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุขมัทนา บริสุทธิ์
2531โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับกำหนดขอบเขต และหาพื้นที่จากข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรสมภพ จิระรัตนโพธิ์ชัย
2531โปรแกรมสำเร็จรูปสนับสนุนการตัดสินใจด้านการวางแผนการผลิต ในอุตสาหกรรมกระดาษวิภาส สุนทรชูเกียรติ
2533โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับบรรณาธิกรข้อมูลวรรณี โค้ววันชัย
2526โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับประเมินผลแบบทดสอบทางการศึกษาขวัญเรือน ประดิษฐโภคา
2531โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์การลงทุนคลินิกทันตแพทย์วิมล สิระสุทธิรัตน์
2534โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างต้นแบบซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์ระบบงานฉัตรชัย กางกั้น
2532โปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับผลิตรายงานเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
2556โพรโทคอลการสอบถามโดยใช้ตัวกรองของบลูมสำหรับการเข้าถึงข้อมูลในเครือข่ายไร้สายแบบแอดฮอกบนยานพาหนะเกียรติคุณ กาวิละ