Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 472 to 491 of 610 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ขั้นตอนวิธีการคาดเดาแผนที่บัฟเฟอร์โดยวิธีการแบบผลักและการดึงสำหรับการส่งข้อมูลไลฟ์สตรีมมิ่งแบบเพียร์ทูเพียร์ประทีป พัตราภรณ์พิศุทธิ์
2555ขั้นตอนวิธีการซ่อมแซมร่วมกับความคลาดเคลื่อนยินยอมแบบยืดหยุ่นประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุดณัชวัฒน์ พลอยวัฒนาวงศ์
2555ขั้นตอนวิธีการไม่ประสานเวลาสำหรับการหลีกเลี่ยงการชนของบีคอนบนเครือข่ายยานพาหนะทศพล เศรษฐวัชราวนิช
2546ขั้นตอนวิธีสำหรับสร้างแบบจำลองพืชยอดธง รอดแก้ว
2546ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมร่วมกับการค้นเฉพาะที่สำหรับปัญหาการบรรจุผลิตภัณฑ์ในสามมิติจิระเดช พลสวัสดิ์
2538คลังโปรแกรมสนับสนุนการทำสไปรต์บนระบบไมโครซอฟต์วินโดวส์สมพงษ์ ปาลกูล
2553ความสัมพันธ์วงกว้างระหว่างวัตถุสำหรับการสร้างฉากสามมิติจากรูปเดี่ยวอาชว์ สรรพอาษา
2519ความเชื่อถือได้ของระบบโดยมีข้อจำกัดประนอม ศรีนพคุณ
2525คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการพยากรณ์ฐานะการเงิน ของรัฐวิสาหกิจนลินี พิชัยศรทัต
2559ชุดตัวเลขตรรกยะสำหรับการเข้ารหัสอาร์เอนแบบเชื่อมตรงพิภพ เทียนประภาสิทธิ์
2559ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนหลายประเภทโดยใช้เอนโทรปีและค่าประมาณความผิดพลาดโดยนัยทั่วไปพิตติพล คันธวัฒน์
2554ตัวสร้างรหัสสำหรับโปรแกรมแบบขนานเพื่อไมโครคอนโทรลเลอร์แบบหลายแกนวัฒนา พรสูงส่ง
2556ตัวแปลภาษาบนเว็บที่ทำงานบนเครื่องผู้รับบริการกมลลักษณ์ สุขเสน
2551ต้นแบบระบบการสังเคราะห์ความเร็วเฉลี่ยของการจราจรบนถนนโดยใช้ข้อมูลจีพีเอสสุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล
2547นิวรอลเน็ตเวิร์กตรรกะอันดับที่หนึ่ง : การจัดการกับโปรแกรมตรรกะอันดับที่หนึ่งด้วยนิวรอลเน็ตเวิร์กธนุพล เลิศลำเนาชัย, 2525-
2554ปัญญาประดิษฐ์สาหรับการส่งบอลโด่งในเกมฟุตบอลแบบสามมิติณัฐวิชช์ ตัญจพัฒน์กุล
2554พารามิเตอร์ทางเสียงสำหรับการจำแนกลักษณะการเปล่งเสียงในเสียงพูดต่อเนื่องภาษาไทยวิทยา โรจน์กิตติเจริญ
2529ภาษาสอบถามภาษาไทยสำหรับฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ดิเรก เอกบูรณะวัฒน์
2553ระดับของภาษายอมรับได้-เค และความสามารถในการเรียนรู้อนุชิต จิตพัฒนกุล
2547ระบบการคำนวณแบบกระจายบนเครือข่ายเพียร์-ทู-เพียร์สำหรับกลุ่มงานการคำนวณโดยใช้โมเดลแบบซุปเปอร์เพียร์เกษม ตริตระการ, 2524-