Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 482 to 501 of 610 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนหลายประเภทโดยใช้เอนโทรปีและค่าประมาณความผิดพลาดโดยนัยทั่วไปพิตติพล คันธวัฒน์
2554ตัวสร้างรหัสสำหรับโปรแกรมแบบขนานเพื่อไมโครคอนโทรลเลอร์แบบหลายแกนวัฒนา พรสูงส่ง
2556ตัวแปลภาษาบนเว็บที่ทำงานบนเครื่องผู้รับบริการกมลลักษณ์ สุขเสน
2551ต้นแบบระบบการสังเคราะห์ความเร็วเฉลี่ยของการจราจรบนถนนโดยใช้ข้อมูลจีพีเอสสุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล
2547นิวรอลเน็ตเวิร์กตรรกะอันดับที่หนึ่ง : การจัดการกับโปรแกรมตรรกะอันดับที่หนึ่งด้วยนิวรอลเน็ตเวิร์กธนุพล เลิศลำเนาชัย, 2525-
2554ปัญญาประดิษฐ์สาหรับการส่งบอลโด่งในเกมฟุตบอลแบบสามมิติณัฐวิชช์ ตัญจพัฒน์กุล
2554พารามิเตอร์ทางเสียงสำหรับการจำแนกลักษณะการเปล่งเสียงในเสียงพูดต่อเนื่องภาษาไทยวิทยา โรจน์กิตติเจริญ
2529ภาษาสอบถามภาษาไทยสำหรับฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ดิเรก เอกบูรณะวัฒน์
2553ระดับของภาษายอมรับได้-เค และความสามารถในการเรียนรู้อนุชิต จิตพัฒนกุล
2547ระบบการคำนวณแบบกระจายบนเครือข่ายเพียร์-ทู-เพียร์สำหรับกลุ่มงานการคำนวณโดยใช้โมเดลแบบซุปเปอร์เพียร์เกษม ตริตระการ, 2524-
2539ระบบการค้นคืนข้อความภาษาไทยโดยใช้ต้นไม้แพ็ตเปรมิน จินดาวิมลเลิศ
2540ระบบการค้นคืนข้อความภาษาไทยโดยใช้แฟ้มข้อมูลผกผันวิฑูรย์ กัลยาณวัฒน์
2538ระบบการจัดการสารสนเทศสำหรับงานวิจัยของภาควิชามณฑา พิเชฐสกุล
2522ระบบการจัดการแฟ้มข้อมูลชนิดเทปและจานแม่เหล็ก ในการใช้งานด้านธุรกิจชุติมา สุวรรณพฤกษ์
2527ระบบการจัดเวลาปฏิบัติงานของพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์จรรยา ประดิษฐ์วงศ์สิน
2539ระบบการรู้จำเครื่องหมายคำตอบแบบปรนัย ด้วยข้อมูลจากเครื่องสแกนเนอร์นิมิต จันทร์ด้ง
2525ระบบการลงทะเบียนของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยภาษาโคบอลนรากร ปั้นเก่า
2528ระบบการวางแผนกำลังคนในระดับกรมด้วยคอมพิวเตอร์สมชาย ปราการเจริญ
2561ระบบการสื่อสารแบบดีซิงโครไนเซชั่นสาหรับขบวนยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติวิศทัศน์ ดียิ่ง
2552ระบบการให้คะแนนอัตโนมัติ โดยตรวจตามลำดับการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมศิวนันทน์ บุญประเสริฐ