Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 546 to 565 of 611 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ลักษณะสำคัญทางเสียงสำหรับการรู้จำเสียงวรรณยุกต์ไทยด้วยฮิดเดนคอนดิชันนัลแรนดอมฟิลด์ณัฐวุฒิ เกิดเกียรติขจร
2547ลายน้ำดิจิตอลสำหรับรูปภาพที่คืนสภาพได้จากการหมุน การปรับขนาดและการเคลื่อนที่ โดยใช้ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเชิงซ้อนสิริพร ผลสมบูรณ์, 2520-
2549วงจรเข้ารหัสเออีเอสชนิดเปลี่ยนโครงแบบได้เจนโชติ ศรีพรประเสริฐ
2559วิธีการควบคุมการใช้งานสื่อกลางแบบประหยัดพลังงานสำหรับอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลในเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายธนาภูมิ แดนมณี
2544วิธีการจัดเรียงภาพโมเสกแนวระนาบอย่างอัตโนมัติโดยใช้ลักษณะเด่นทางด้านสีและขอบของวัตถุในภาพปิยฉัตร ธนารักษ์
2551วิธีการชำระลำไส้ใหญ่แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ที่ใช้กับเทคนิคการติดฉลากอุจจาระด้วยสารทึบรังสีปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ
2546วิธีการตรวจสอบความก้าวหน้าของการพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวาจากข้อกำหนดรูปนัยคาเฟโอบีเจชาติชาย ดวงสอาด
2552วิธีการทางสวนสัทศาสตร์สำหรับการปรับปรุงการรู้จำเสียงพูดแบบอาศัยเซกเมนต์เกริกศักดิ์ ลิขิตสุภิณ
2549วิธีการระบุตำแหน่งและสร้างแผนที่พร้อมกันสำหรับหุ่นยนต์ที่ปฏิบัติงานร่วมกันโดยอาศัยข้อมูลเส้นขอบแนวดิ่งที่ได้จากกล้องที่มองเห็นได้รอบทิศทางมหิศร ว่องผาติ
2549วิธีการลดข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ข่ายงานประสาทเทียมไพริชน์ นิตยานุภาพ
2551วิธีการวิเคราะห์ด้วยการสังเคราะห์เพื่อประมาณพื้นที่หน้าตัดช่องทางเสียงสำหรับการสังเคราะห์เสียงภาษาไทยศศิวิมล ชาญวานิชบริการ
2557วิธีการสังเคราะห์ท่าจับที่มีคุณภาพสูงอย่างรวดเร็ววัชรพล วัชรวิเศษกุล
2552วิธีการสำหรับการได้รับแบบจำลองที่ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์มซึ่งอยู่ในรูปของแผนภาพคลาสของยูเอ็มแอลจากแบบจำลองกระบวนการธุรกิจโดยการสนับสนุนจากขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและออนโทโลจีวรารัตน์ รุ่งวรวุฒิ
2557วิธีการเข้ารหัสข้อมูลภาพให้มีความแข็งแกร่งโดยใช้การแยกระนาบบิตและเคโอติกแม็ปหลายชนิดวิภาวดี อวยพร
2551วิธีการเรียงลำดับคลาสสำหรับการทดสอบแบบบูรณาการโดยใช้เทคนิคการตัดส่วนเชิงวัตถุจุฑารัตน์ เจริญไพบูลย์กิจ
2552วิธีการเลือกฐานหลักสำหรับเทคนิคการลดมิติพีรธรรม วิริยธรรมภูมิ
2556วิธีปรับปรุงการฝังรูปในรหัสคิวอาร์โค้ดชานน สกาว์วัฒนานนท์
2544วิธีวัดความถูกต้องสำหรับการแบ่งส่วนภาพโดยการใช้วิธีวัดเชิงคุณภาพและวิธีวัดเชิงปริมาณร่วมกันนันทนา ธินรุ่งโรจน์
2551วิธีออปชันจริงในการหาเวลาหยุดเหมาะสุดของขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสุนิสา ริมเจริญ
2524วิเคราะห์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยรายงานผลการแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 8ชูชีพ ฉิมวงษ์