Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 566 to 585 of 610 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2521ศึกษาและออกแบบการแปลคำสั่งลอจิคอลอีฟในภาษาฟอร์แทรน ของเครื่องนีแอค 2200/200บุญส่ง วัฒนกิจ
2522ศึกษาโลดเดอร์มอนิเตอร์ที่ไม่กำหนดตำแหน่งหน่วยความจำชัยศิริ ปัณฑิตานนท์
2530ศูนย์สารนิเทศเพื่อการบริหาร สำหรับกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยธำรงค์ ฐิตยานันท์
2558สถาปัตยกรรมแบบผสมสำหรับการประมวลผลบันทึกของระบบงานขนาดใหญ่พิทยุตม์ ตั้งสัจจะธรรม
2522สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้ากับความสัมฤทธิผลของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์สรวงสุดา ทรงขำ
2539ส่วนจำเพาะช่วยในการเขียนแบบองค์ประกอบโครงสร้างของอาคารสำหรับออโตแคดสมศักดิ์ จึงสง่าสม
2552หน่วยการสร้างในการคำนวณเชิงวิวัฒน์เพื่อแก้ปัญหาหลายจุดประสงค์จิระเดช พลสวัสดิ์
2524อรรถประโยชน์ของกลไกในการใช้ตัวแปลภาษาเครื่อง ไอ.บี.เอ็ม.รัตนา เบญจพลกุล
2549อัลกอริทึมการบวกและการคูณสำหรับระบบจำนวนฐานคู่ทั่วไปเกรียงยุทธ หวังจิตมั่น
2550อัลกอริทึมการเลือกขนาดวัสดุที่เหมาะสมด้วยเทคนิคการจำลองการอบเหนียวอลงกรณ์ ละม่อม
2554อัลกอริทึมการไม่ประสานเวลาแบบจัดฟันสำหรับเครื่อข่ายตัวรับรู้ไร้สายพงษ์ภักดิ์ เตชะเลิศไพศาล
2550อัลกอริทึมควบคุมความหนาแน่นบนพื้นฐานเซตครอบคลุมสำหรับปัญหาครอบคลุมในระบบเครือข่ายตัวรับรู้แบบไร้สายศรัณย์ เจนจตุรงค์
2556อัลกอริทึมเรียนรู้สำหรับการวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวโดยใช้ข้อมูลการเดินรัตติยา ฐานะสุนทรฤกษ์
2560อัลกอริทึมในการหาเส้นทางที่พิจารณาปริมาณการเข้าคิวของข้อมูล บนระบบเครือข่ายที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ภควัต ชุ่มเจริญ
2551เครือข่ายซ้อนทับที่มีประสิทธิภาพของการทำมัลติคาสตร์ระดับชั้นแอพพลิเคชันบนเพียร์ทูเพียร์สำหรับการถ่ายทอดสดกาญจนา ศิลาวราเวทย์
2521เครื่องคำนวณขนาดเล็กสำหรับหามุมยิงของปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้งขนาด 105 มิลลิเมตรประวัติ นิกาญจน์กูล
2552เครื่องมือค้นหาโปรตีนที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันด้วยวิธีการจัดเรียงกลุ่มอะมิโนที่ไม่ชอบน้ำแบบค้นหาเฉพาะส่วนชนินท์ จันมา
2552เครื่องมือสร้างกรณีทดสอบสำหรับเว็บเซอร์วิซจากดับเบิลยูเอสดีแอลนราศักดิ์ แม้นสุรางค์
2555เทคนิคการตรวจวัดคลื่นสมองสำหรับการทำการฟื้นฟูการรับรู้โดยใช้อีอีจีราคาประหยัดแบบน้อยช่องสัญญาณกฤษณ์กร เยาว์มณี
2548เฟรมเวิร์กของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ผ่านศีรษะมนุษย์เสมือนโดยใช้โมโนสโกปิกฟิชแทงก์วีอาร์อรรถกร พูนศิลป์