Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 580 to 599 of 610 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551เครือข่ายซ้อนทับที่มีประสิทธิภาพของการทำมัลติคาสตร์ระดับชั้นแอพพลิเคชันบนเพียร์ทูเพียร์สำหรับการถ่ายทอดสดกาญจนา ศิลาวราเวทย์
2521เครื่องคำนวณขนาดเล็กสำหรับหามุมยิงของปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้งขนาด 105 มิลลิเมตรประวัติ นิกาญจน์กูล
2552เครื่องมือค้นหาโปรตีนที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันด้วยวิธีการจัดเรียงกลุ่มอะมิโนที่ไม่ชอบน้ำแบบค้นหาเฉพาะส่วนชนินท์ จันมา
2552เครื่องมือสร้างกรณีทดสอบสำหรับเว็บเซอร์วิซจากดับเบิลยูเอสดีแอลนราศักดิ์ แม้นสุรางค์
2555เทคนิคการตรวจวัดคลื่นสมองสำหรับการทำการฟื้นฟูการรับรู้โดยใช้อีอีจีราคาประหยัดแบบน้อยช่องสัญญาณกฤษณ์กร เยาว์มณี
2548เฟรมเวิร์กของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ผ่านศีรษะมนุษย์เสมือนโดยใช้โมโนสโกปิกฟิชแทงก์วีอาร์อรรถกร พูนศิลป์
2519แนวการทดสอบดาต้าโมเด็มกัตติกา ตังธนกานนท์
2561แนวทางใหม่ในการสร้างระบบจำนวนเศษเหลือซ้ำซ้อน โดยการใช้ค่าเศษเหลือที่มีความซ้ำซ้อนกิตติภพ พละการ
2555แบบจำลองการทำนายอักษรเบรลล์จากการพิมพ์บนหน้าจอสัมผัสที่คำนึงถึงการเลื่อนของนิ้วมือปริญญารัตน์ ตู้จินดา
2554แบบจำลองการวัดความมั่นคงสำหรับเว็บเซอร์วิซโดยอิงการจัดให้มีวิธีการรับมือการโจมตีทศพล บ้านคลองสี่
2560แบบจำลองการสูญหายของการแพร่กระจายในมุมอับสายตาสำหรับมาตรฐานไอทริปเปิ้ลอี 802.11 พีสัญชัย จักรธีรังกูร
2554แบบจำลองการเลือกใช้บริการโดยอิงความไว้วางใจต่อผู้ให้บริการ คุณภาพของบริการและราคาเอกชัย สุเมธานุภาพ
2546แบบจำลองคำอธิบายเชิงคุณลักษณะสำหรับบริการแบบกระจายชยันต์ เทพบุตร
2527แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ของการไหลเวียนของน้ำเนื่องจากลมในอ่าวไทยตอนบนปราโมทย์ โศจิศุภร
2561แบบจำลองทำนายผลคำตัดสินและประเด็นในคดีอาญาที่เรียนรู้จากคำพิพากษาศาลฎีกาไทย โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกกานกวิญจน์ โค้วสีหวัฒน์
2524แบบจำลองแถวคอยของแผนกจ่ายยาในโรงพยาบาลธวัช พงศ์ประยูร
2550แบบจำลองโอกาสถูกโจมตี โดยอาศัยวัฏจักรชีวิตจุดอ่อนของระบบอมรทิพย์ จำรัสเจริญวานิช
2554แบบแผนการกระจายข้อมูลและรอส่งข้อมูลโดยอาศัยความแตกต่างของเพื่อนบ้านในอดีต สำหรับเครือข่ายที่มีความคงทนต่อความหน่วงวิทวัส พฤกษะศรี
2522โครงสร้างระบบการสนเทศเพื่อการบริหารองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุขมัทนา บริสุทธิ์
2531โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับกำหนดขอบเขต และหาพื้นที่จากข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรสมภพ จิระรัตนโพธิ์ชัย