Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 610  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552กรอบการทำงานสำหรับปัญญาประดิษฐ์ตัวละครผู้ช่วยเล่นที่สามารถเรียนรู้ได้ในระบบเกมออนไลน์แบบผู้เล่นจำนวนมากเทพธรณ์ หรูจิตตวิวัฒน์
2547กรอบการประสานการทำงานร่วมกันของบีเพลสำหรับกริดเซอร์วิสพิเชษฐ์ อำนวยกาญจนสิน
2555กระบวนการขจัดรอยขีดข่วนบนภาพคิวอาร์โค้ดกมล หอมขจร
2561กระบวนการจำแนกการเคลื่อนไหวมือด้วยสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองสำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอาภา สุวรรณรัตน์
2550กระบวนการพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อภิชย์ เหมาคม
2551กลุ่มก้อนตัวจำแนกประเภทกำหนดการพันธุกรรมสำหรับข้อมูลไมโครอาร์เรย์สุพจน์ เฮงพระพรหม
2547การควบคุมความหลากหลายของประชากรในขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมโดยการจับคู่แบบโอนเอียงชัยวัฒน์ เจษฎาปกรณ์
2519การควบคุมคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเคมีคลินิค ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นีแอค 2200/200วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
2556การคัดเลือกคุณลักษณะสำคัญของคำบ่งอารมณ์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ศุภกิจ เชื้อธนะภิญโญ
2560การคัดแยกไวรัสคอมพิวเตอร์จากรหัสฐานสองประสิทธิ์ อุษาฟ้าพนัส
2554การคำนวณบริเวณสัมผัสอิสระที่ดีที่สุดบนวัตถุหลายเหลี่ยมในสองและสามมิติด้วยนิ้วจับสองนิ้วชัยชนะ นิลวัชรารัง
2561การคำนวณระนาบการหยิบจับแบบสามนิ้วในสามมิติกีรติ พูนวัฒนชัย
2539การค้นคืนข้อมูลผ่านทางระบบฟรอนต์เอนด์โดยใช้ประโยคภาษาไทยเกรียงศักดิ์ อัศวรัตน์
2547การค้นคืนข้ามภาษาสำหรับคำทับศัพท์ภาษาไทย/อังกฤษด้วยวิธีการนิวรอลเน็ตเวิร์ก แบบจำลองฮิดเด็นมาร์คอฟ และขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมศิริพจน์ สุรบถโสภณ, 2522-
2557การค้นพบกายสัณฐานวิทยาในคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่มีสิ่งแปลกปนโดยใช้การทำเหมืองข้อมูลอนุกรมเวลาเหมวรรณ ศิวรักษ์
2554การค้นพบโมทีฟความยาวแปรผันสำหรับข้อมูลอนุกรมเวลาปวัน นันทานิช
2550การค้นหาเพลงโดยการร้องทำนองอย่างแม่นยำ โดยใช้การปรับขนาดเอกรูป ไดนามิกไทม์วอร์ปปิง และฟังก์ชันขอบเขตล่างไวยณ์วุฒิ เอื้อจงประสิทธิ์
2549การค้นหาเว็บเซอร์วิสเชิงความหมายด้วยข้อกำหนดอาวล์-เอส โพรเซสโมเดลปิยะ สุวรรณโนภาส
2554การจัดกลุ่มตามรูปร่างสำหรับข้อมูลอนุกรมเวลาวริศรา มีศรีกมลกุล
2556การจัดกลุ่มลำดับย่อยของข้อมูลอนุกรมเวลาโดยปราศจากพารามิเตอร์นวิน มาดิการ