Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 411 to 430 of 553 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2541บทบาทของสารให้อิเล็กตรอนที่มีต่อการบำบัดน้ำเสีย ที่มีสีเอโซรีแอกทีฟด้วยระบบไร้ออกซิเจนอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ
2551บทบาทของอัตราส่วนซีโอดีต่อไนเทรตต่อความหลากหลายของประชากรจุลินทรีย์ในระบบยูเอเอสบีวลัยภรณ์ วุฒิเมธา
2551ประสิทธิภาพการกำจัดก๊าซแอมโมเนียโดยเครื่องกรองชีวภาพเสาวลักษณ์ ภู่นภาอำพร
2540ประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่นของกระบวนการสร้างเพ็ลเล็ตแบบไหลขึ้น ในระบบขนาดต้นแบบพลภัทร อรัณยกานนท์
2541ประสิทธิภาพการกำจัดสีของสีรีแอกทีฟชนิดอะโซโดยระบบเอสบีอาร์แบบแอโรบิกและแอนแอโรบิก-แอโรบิกภายใต้ภาวะการปฏิบัติการที่ต่างกันอำพล เตโชวาณิชย์
2544ประสิทธิภาพการกำจัดออกไซด์ของไนโตรเจนในอากาศโดยใช้ระบบบำบัดด้วยดิน (อี เอ พี เอส)เจตนา จิรวัชรเดช
2552ประสิทธิภาพการกำจัดแคดเมียมไอออน (II)โดยใช้ทรายที่ใช้แล้วจากเตาฟลูอิดไดซ์เบดเคลือบเหล็กออกไซด์วราวุธ วัดขนาด
2546ประสิทธิภาพการกำจัดโทลูอีน โดยเครื่องกรองชีวภาพระดับห้องปฏิบัติการเสริมศักดิ์ ทั่งมั่งมี
2554ประสิทธิภาพการกำจัดไนเทรตและซัลเฟตในถังปฏิกรณ์ เอบีอาร์ที่มีการเติมเหล็กในรูปเฟอริกไอออนหรือเฟอริกคีเลตปณิตา พฤกษ์ไพโรจน์กุล
2556ประสิทธิภาพการดูดซับไอสารอินทรีย์ระเหยด้วยนุ่นและวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยเรยอนรัตนา ธนบูรณ์กาญจน์
2551ประสิทธิภาพการดูดซึมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในสครับเบอร์แบบแพคเบดธนิตา ทองเงา
2556ประสิทธิภาพการบำบัดสารอนินทรีย์ไนโตรเจนของตะกอนชีวภาพจากระบบเลี้ยงสัตว์น้ำแบบไบโอฟล็อกพรรณทภรณ์ สิทธิ์พลางกูร
2556ประสิทธิภาพการบำบัดสีทางชีวภาพโดยระบบไร้อากาศ-เติมอากาศ ต่อความเข้มข้นและชนิดของสีอะโซนภาจรี แสงสิงห์
2556ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราบนผ้าโพลีเอสเตอร์ของสารประกอบเบนซัลโคเนียมคลอไรด์และน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ณัฐวัฒน์ วิทยาคุณสถิต
2540ประสิทธิภาพของกระบวนการกรองด้วยเมมเบรนในการกำจัดโคลิฟาจ ในน้ำดิบที่ปนเปื้อนโคลิฟาจและอีโคไลณัฏฐพงศ์ เลิศปีติภัทร
2541ประสิทธิภาพของกระบวนการกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพที่อุหภูมิต่างกันปริยดา เหล่ารุจิจินดา
2539ประสิทธิภาพของการลดซีโอดี และสีออกจากน้ำชะมูลฝอยด้วยกระบวนการดูดติดผิว โดยใช้ถ่านกัมมันต์ ถ่านไม้ และถ่านแกลบสัญชวัล อิงคภาคย์
2552ประสิทธิภาพของตัวกลางเปลือกหอยนางรมในการบำบัดน้ำเสียที่มีฤทธิ์เป็นกรดด้วยถังกรองไร้อากาศเพ็ญศรี ศรีกิตติชัยกุล
2545ประสิทธิภาพของถังปฏิกรณ์แบบชั้นเม็ดตะกอนขยายตัวสำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชนตุลชัย แจ่มใส
2559ประสิทธิภาพของถังปฏิกรณ์ไบโอฟล็อกแบบแยกส่วนในการควบคุมคุณภาพน้ำของการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียนระบบปิดสุตา คุณวงศ์