Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 519 to 538 of 553 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ลักษณะทางกายภาพและชนิดของโลหะหนักในมอร์ตาร์ที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ที่ใช้กากอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทนในการผลิตฤทัยรัตน์ แพรอด
2549ลักษณะเฉพาะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโลหะหนักในปูนเม็ดที่เกิดจากกระบวนการเผาร่วมกับตะกรันทองแดงปวันรัตน์ สัมมะสุต
2539ลักษณะและปริมาณน้ำเสียจากอาคารสาธารณะบางประเภทธานี ประดับหยิ่ว
2558วัสดุช่วยตกตะกอนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสลัดจ์ไม่จมตัวในระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ธีรทัต กงทอง
2558ศักยภาพการลดความเข้มคาร์บอนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ โดยการวิเคราะห์เอ็กซ์เซอยีญาดา บุญยะมนิตย์
2555ศักยภาพการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยชุมชนของหอพักนิสิตชาย - หญิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกระบวนการหมักแบบไร้อากาศและการเผาไหม้วิมลวรรณ หวังรุ่งทรัพย์
2536ศักยภาพของมลพิษจากอุตสาหกรรมฟอกหนังในประเทศไทยปธาน บรรจงปรุ
2553ศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียผลไม้โดยระบบย่อยสลายทางชีวภาพแบบไร้อากาศปพิชญา พันธุระ
2551ศึกษากระบวนการโคแอกกูเลชันด้วยการใช้แมกนีไทต์สุรวุฒิ ศิราธรรม
2553สภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียแป้งมันสำปะหลังควบคู่กับการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพด้วยกระบวนการหมักสองขั้นตอนแบบไม่ใช้แสงและใช้แสงอาทิตยา มิตรจิตร
2549สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของโลหะหนักในมอร์ตาที่ใช้ซีเมนต์จากกระบวนการเผาร่วมกับตะกรันทองแดงศศิธร แก้วกันยา
2535หลอดตกตะกอนชนิดปรับมุมได้ในการบำบัดน้ำเสียณรงค์ศักดิ์ ดีวัฒนากูล
2552หลอดรังสีอัลตราไวโอเลตร่วมกับกระบวนการนาโนฟิลเตรชันเพื่อการนำน้ำหล่อเย็นกลับมาใช้ใหม่เอกชัย อดุลยธรรม
2555องค์ประกอบคาร์บอนในบรรยากาศทั่วไปในเมืองกรุงเทพมหานครบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิวรินทร์ ดวงแก้ว
2557ออโตโทรฟิคแอมโมเนียออกซิเดชันของแอมโมเนียออกซิไดซิงอาร์เคียและแบคทีเรียในระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคนิค DNA stable isotope probing (DNA-SIP)ปรียาภรณ์ พรกุลวัฒน์
2539อัตราการเกิดและลักษณะทางกายภาพของขยะจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยุทธนา เรืองเดชบุญฤทธิ์
2552อัตราหมุนเวียนน้ำทิ้งในระบบแผ่นกั้นไร้ออกซิเจนที่เหมาะสมต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำกากส่าธันยพร นงค์นวล
2551อุทกพลศาสตร์ และการถ่ายเทมวลสาร ของกระบวนการดูดซึมเมทานอลและเบนซีนในรูปฟองอากาศพัชรพร ประจักษ์สูตร์
2556อุทกพลศาสตร์ของฟองอากาศและการกวนผสมสำหรับการแยกพลาสติกด้วยกระบวนการทำให้ลอยตัวภัทรศิริ ฟักแก้ว
2559อุปกรณ์ไฮโดรไซโคลนชนิด 3 เฟส เพื่อการแยกของแข็งแขวนลอยและนำกลับน้ำมันจากน้ำเสียสุธินี ปฏิรูปานนท์