Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 530 to 549 of 553 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2535หลอดตกตะกอนชนิดปรับมุมได้ในการบำบัดน้ำเสียณรงค์ศักดิ์ ดีวัฒนากูล
2552หลอดรังสีอัลตราไวโอเลตร่วมกับกระบวนการนาโนฟิลเตรชันเพื่อการนำน้ำหล่อเย็นกลับมาใช้ใหม่เอกชัย อดุลยธรรม
2555องค์ประกอบคาร์บอนในบรรยากาศทั่วไปในเมืองกรุงเทพมหานครบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิวรินทร์ ดวงแก้ว
2557ออโตโทรฟิคแอมโมเนียออกซิเดชันของแอมโมเนียออกซิไดซิงอาร์เคียและแบคทีเรียในระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคนิค DNA stable isotope probing (DNA-SIP)ปรียาภรณ์ พรกุลวัฒน์
2539อัตราการเกิดและลักษณะทางกายภาพของขยะจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยุทธนา เรืองเดชบุญฤทธิ์
2552อัตราหมุนเวียนน้ำทิ้งในระบบแผ่นกั้นไร้ออกซิเจนที่เหมาะสมต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำกากส่าธันยพร นงค์นวล
2551อุทกพลศาสตร์ และการถ่ายเทมวลสาร ของกระบวนการดูดซึมเมทานอลและเบนซีนในรูปฟองอากาศพัชรพร ประจักษ์สูตร์
2556อุทกพลศาสตร์ของฟองอากาศและการกวนผสมสำหรับการแยกพลาสติกด้วยกระบวนการทำให้ลอยตัวภัทรศิริ ฟักแก้ว
2559อุปกรณ์ไฮโดรไซโคลนชนิด 3 เฟส เพื่อการแยกของแข็งแขวนลอยและนำกลับน้ำมันจากน้ำเสียสุธินี ปฏิรูปานนท์
2547เครื่องต้นแบบระบบการกรองแบบนาโนสำหรับผลิตน้ำดื่มชุมชนมรุพัชร จำนงค์วงศ์
2535เครื่องสมานตะกอนโดยใช้ชั้นกรวดเป็นตัวกลางแบบเทเปอร์ดรรชนี คงศิริวัฒนา
2559เชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มด้วยวิธีไมโครอิมัลชันโดยใช้สารลดแรงตึงผิวกลุ่มเอสเทอร์ชนิดไม่มีประจุเพ็ญพธู ศิริรัตนประเสริฐ
2559เชื้อเพลิงชีวมวลจากกากเหลือใช้ทางการเกษตร : ลักษณะสมบัติและอัตราส่วนการใช้เจตน์สิทธิ์ สำลีรัตน์
2559เซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพร่วมกับหอดูดซึมเพื่อการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากการบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนสารอินทรีย์และซัลเฟตเดชาธร โกมลโยธิน
2537แนวทางการจัดการน้ำเสียซีโอดี ในเขตกรุงเทพมหานครพวงรัตน์ แก้วล้อม
2556แนวทางจัดการของเสียอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครธิดารัตน์ กรึมกระโทก
2546แบบจำลองการเคลื่อนที่แบบ 1 มิติ สำหรับเฮกซะวาเลนท์โครเมัียมในชั้นน้ำใต้ดินจุฬาฤทธิ์ นาถประทาน
2547แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ค่าความร้อนของมูลฝอยชุมชนของกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณเชิงเส้นณัฐวุฒิ แสนอำนวยผล, 2521-
2552แหล่งกำเนิดและความเข้มข้นของสารประกอบอินทรีย์ระเหยในอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานครรัฐเขต มูลรินต๊ะ
2552โครงสร้างและคุณภาพของปูนซีเมนต์ที่ใช้ของเสียอันตรายผสมรวมในกระบวนการผลิตโดยใช้เตาเผาปูนซีเมนต์ขนาดย่อส่วนณัฎธารา ตั้งกิตติธารา