Browsing by Degree Discipline เคหการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 355 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การจัดการชุมชนที่อยู่อาศัยในที่ดินของวัดช่องนนทรีสภาว์ รอดเรือง
2544การจัดการชุมชนแออัดประเภทบุกรุก กรณีชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา เขตยานนาวาสกนธ์ศุข มงคลสมัย
2544การจัดการชุมชนแออัดประเภทเช่า กรณีชุมชนวัดช่องลม เขตยานนาวา / พงษ์ศักดิ์ บุญกล่อมจิตรพงษ์ศักดิ์ บุญกล่อมจิตร
2542การจัดการที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันและสถานีตำรวจดับเพลิงบรรทัดทอง เมื่อมีการย้ายตามแผนแม่บทเขตพาณิชย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิชิต ตรีเทพาสัมพันธ์
2549การจัดการที่อยู่อาศัยโฮมสเตย์ ณ บ้านท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามสุรเชษฐ์ บุญพงษ์มณี
2545การจัดการศูนย์บ้านพักราชการกระทรวงการคลัง : กรณีศึกษาศูนย์บ้านพักจังหวัดกาญจนบุรีศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
2547การจัดการแหล่งพักอาศัยแบบโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโคกโก่ง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์พชระ พิพัฒนโยธะพงศ์, 2519-
2553การจัดกิจกรรมชุมชนของโครงการอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษาโครงการอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน จำนวน 20 โครงการมนตรี ล้อเลิศสกุล
2545การจัดทำเครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดกลาง : กรณีศึกษาโครงการหมู่บ้านจัดสรรระดับราคาปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครพงษ์ศักดิ์ กังวานพณิชย์, 2523-
2543การจัดประโยชน์ที่ดินของวัดดอนเพื่อที่อยู่อาศัยของชุมชนแออัดวัดดอนพม่าดุลย์วิทย์ ติกุล
2540การจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย สำหรับพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพอำนาจ สุกใส
2539การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้ใช้แรงงานในโรงงานขนาดใหญ่ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังประพจน์ ศรีสินทรัพย์
2537การจัดหาที่อยู่อาศัยของลูกจ้างแรงงานย่านอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา อำเภอพระประแดง จ. สมุทรปราการประภาศรี จิตพัฒนไพบูลย์
2538การจัดหาที่อยู่อาศัยของแรงงานในเขตอุตสาหกรรมของเอกชน : กรณีศึกษาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ ศรีราชา จังหวัดชลบุรีศิริมานะ ศาตมัย
2547การจัดเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลางในหมู่บ้านและอาคารชุดที่อยู่ในโครงการเดียวกันกรณีศึกษา โครงการจอมเทียนคอนโดเทลและหมู่บ้าน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีสุรพล มนูญผล
2545การจัดเตรียมที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชยวีร์ คีตวรนาฏ
2551การจัดให้มีที่จอดรถและการใช้พื้นที่จอดรถในโครงการบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครคำแหง ทองอินทร์
2546การจัดให้มีโรงเรียนอนุบาลในหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ : กรณีศึกษาโครงการหมู่บ้านจัดสรร จังหวัดปทุมธานีรสสรินทร์ ทรัพย์ทวีสิริชล
2548การดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาลในช่วงเวลา มีนาคม พ.ศ. 2518 - มกราคม พ.ศ. 2519สัญญา หวะสุวรรณ
2546การตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้อยู่อาศัยในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านพฤกษาอดิเรก แสงใสแก้ว