Browsing by Degree Discipline เคหการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 248 to 267 of 355 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543ผลกระทบจากการย้ายที่ทำการของกระทรวงพาณิชย์ ที่มีต่อการอยู่อาศัยของข้าราชการสมพร กิจนำลาภเจริญ
2547ผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยประเภทอพาร์ทเมนต์ให้เช่า ในเขตห้วยขวางเมื่อมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนต่อศักดิ์ มีสุข, 2519-
2544ผลกระทบที่เกิดกับผู้อยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยเมื่อภาษีทรัพย์สินมีผลบังคับใช้ : กรณีศึกษาโครงการเมืองใหม่บางพลี ในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธงทศพร ช่วยเจริญ
2549ผลการดำเนินงานตามนโยบายที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย : กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทร กับโครงการบ้านบีโอไอภาณุ แสงดีจริง
2552ผลของการวางผังอาคารชุดพักอาศัย ที่มีผลต่อผู้พักอาศัย : กรณีศึกษา โครงการลุมพินีเพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา และโครงการลุมพินีวิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม กรุงเทพมหานครสุระวิทย์ งอนชัยภูมิ
2552ผลบรรลุและอุปสรรคการพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทหอพักเชิงกายภาพ : กรณีศึกษาโครงการเคเคเพลส ตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ชนานนท์ หลิวสิริจิรากุล
2551ผู้อยู่อาศัยกับทางเลือกในการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ : กรณีศีกษาชุมชนสุโขทัย ซอย 9 เขตดุสิต กรุงเทพมหานครอิทธิกร อรุโณรัตน์
2545พฤติกรรมการออมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลาง : กรณีศึกษา บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัดจารณี บุญยะพงศ์ไชย
2553พฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่มาท่องเที่ยวพำนักระยะยาว : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ศิตางศุ์ เหลียวรุ่งเรือง
2535พฤติกรรมและการยอมรับของผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมระดับสูง ในกรุงเทพมหานครนันทิวัฒน์ พงษ์เจริญ
2552พัฒนาการการก่อสร้างที่อยู่อาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปของการเคหะแห่งชาติวิวัฒน์ เชาวน์เรศ
2548พัฒนาการของนโยบายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในชุมนนแออัดคลองเตย กรุงเทพมหานครวัชรพล ตั้งกอบลาภ
2552พัฒนาการรูปแบบบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กรณีศึกษาโครงการบ้านจัดสรรของบริษัทสัมมากรจำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ. 2516-2552แพรวนภา วงศกิตติรักษ์
2552พัฒนาการรูปแบบอาคารที่อยู่อาศัยตามแนวราบในเคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติระหว่างปี 2516-2549 : กรณีศึกษาที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มระดับรายได้ ก. เช่า-ซื้อสรวุฒิ อัครวัชรางกูร
2545มูลค่าที่ดินในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อที่อยู่อาศัย :กรณีศึกษา บริษัท จัสติส พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ แอพไพรซัล จำกัดกฤษฎา เพ็ชรประยูร
2550ระบบการก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยชิ้นส่วนสำเร็จรูปแบบผนังรับน้ำหนัก โดยผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่คเชนท์ สุริยาวงศ์
2535ระบบการก่อสร้างอุตสาหกรรมสำหรับที่พักอาศัยของผู้มีรายได้ปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไตรรัตน์ จารุทัศน์
2549ระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปริยมาศ มิ่งมณีนาคิน
2538ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัยประยงค์ บุญครอบ
2535รูปแบบการพัฒนาบ้านกึ่งสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานครสมพงษ์ กิตติสรยุทธ