Browsing by Degree Discipline เคหการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 321 to 340 of 356 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550เกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิโครงการบ้านเอื้ออาทรกับความสามารถในการผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา ลูกค้าโครงการบ้านเอื้ออาทร บางโฉลง 1 จังหวัดสมุทรปราการวิสุทธิดา นครชัย
2543เปรียบเทียบการใช้พื้นที่สวนสาธารณะแบบรวมและแบบกระจายของหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ ใน กทม.ฆณฑชัย โรจนะสมิต
2549เหตุจูงใจในการตัดสินใจซื้อห้องชุดพักอาศัยใกล้สถานีรถไฟฟ้า : กรณีศึกษา โครงการซิตี้โฮม รัชดา และ ซิตี้โฮม สุขุมวิทบุศรินทร์ รุ่งรัตนกุล
2553เอกสารราชการประกอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : โครงการอาคารอยู่อาศัยรวมดิษพงศ์ พงษ์รัตนกูล
2537แนวความคิดระบบองค์กรกลางในเรื่องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อานันท ไม้พุ่ม
2552แนวทางการจัดการอพาร์ตเมนต์ระดับราคาสูงในเมืองสมุทรสาคร : กรณีศึกษา อพาร์ตเมนต์ AAAมาลี แซ่ตั้ง
2549แนวทางการจัดการอาคารพาณิชย์ที่มีการปรับปรุงเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม : กรณีศึกษาอาคารพาณิชย์ในซอยหมู่บ้านวิกรม์ แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานครพันธพัฒน์ บุญมา
2540แนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารชุมชนสำหรับโครงการบ้านจัดสรรยุวดี ศิริ
2550แนวทางการจัดทำรูปแบบรายการประกอบ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมทรงพล จิตร์หาญ
2549แนวทางการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงานศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ที่ปฏิบัติงานเป็นกะเสาวลักษณ์ รอดสมัย
2545แนวทางการนำระบบเสา-คานสำเร็จรูปมาใช้ร่วมกับ การก่อสร้างระบบเดิมในโครงการบ้านจัดสรรธนพล สินธุยนต์
2551แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 ของอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษา อาคารชุดพักอาศัยในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานครอุทัย คำเสนาะ
2550แนวทางการประเมินมูลค่าที่ดิน เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ : กรณีศึกษาโครงการนำร่องในเขตกรุงเทพมหานครอภิชาติ โมฬีชาติ
2552แนวทางการปรับตัวของโรงแรมท้องถิ่นระดับราคาประหยัด : กรณีศึกษา พื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาถิรวุฒิ ธนวิชเพียรพาก
2539แนวทางการปรับปรุงกฎกระทรวงควบคุมอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยเลอพงษ์ ชูประยูร
2553แนวทางการปรับปรุงที่อยู่อาศัยคนพิการในจังหวัดอุดรธานี:กรณีศึกษาอำเภอหนองหาน และ อำเภอกุมภวาปีสราวุฒิ ลาแพงศรี
2553แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในชนบท กรณีศึกษา ตำบลหนองกุงเชิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นภัทรพล สาลี
2545แนวทางการปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ แจ้งวัฒนะดวงขวัญ จารุดุล
2540แนวทางการปรับปรุงโครงการระบบข้อมูลที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาที่อยู่อาศัยของผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้น้อยในโรงงานอุตสาหกรรมเขตบางขุนเทียนสรรชัย วัชรจิตติธรรม
2543แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนเกาะสีชังนิติ สุนทรวิเศษ