Browsing by Degree Discipline เภสัชวิทยา (สหสาขาวิชา)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 65  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การทำงานของไซโตโครม พี450 2อี1 ในผู้ป่วยโรคไขมันในตับที่ไม่ได้มีสาเหตุจากแอลกอฮอล์นันทพร พรมพิลา
2543การศึกษาชีวสมมูลของยาคุมกำเนิดหลังร่วมเพศ (ลีโวนอร์เจสเตรล 0.75 มิลลิกรัม) สองชนิดในสตรีไทยอรวรรณ กิจควร
2553การศึกษาตัวชี้วัดความเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดในผู้ป่วยปลูกถ่ายไตที่ได้รับสูตรยาที่มี Sirolimusณัฐพัชร นามจัด
2535การศึกษาถึงการตอบสนองของหลอดเลือดแดงไตวัวที่แยกจากกายต่อสารที่มีผลต่อหลอดเลือดนิศากร ไกรสูรย์
2546การศึกษาผลของน้ำมันระเหยจากเหง้าขมิ้นขาว (Curcuma mangga) ต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบปิยะนุช โตเอี่ยม
2534การศึกษาผลของยาโดปามีนและฟูโรซีไมด์ต่อการทำงานของไตในสุนัข ที่ได้รับพิษงูแมวเซาชุตินาถ หาญจริยากูล
2534การศึกษาผลของสารสกัดจากสมุนไพรตาเสือทุ่งต่อระบบหัวใจ และหลอดเลือดของหนูขาวจันทนา เลอมานนท์
2537การศึกษาพิษเฉียบพลัน และพิษในขนาดที่ไม่ทำให้ตายของคาร์บาริลต่อปลากะพงขาว (Lates calcarifer)สุภัทรตรา เจียมศักดิ์
2535การศึกษาพิษเฉียบพลันของเมททิลพาราไธออนต่อกุ้งกุลาดำสถาพร สุวรรณรักษ์
2536การศึกษาพิษเฉียบพลันและพิษในขนาดที่ไม่ทำให้ปลาตายของเมททิลพาราไธออน ต่อปลากระพงขาว (Lates calcarifer)ภัทรา หาญจริยากูล
2533การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในหนูขาวเสาวภา ลิมป์พานิชกุล
2535การศึกษาเปรียบเทียบผลของคูมารินจากต้นหัสคุณ และต้นชะลูดต่อกล้ามเนื้อเรียบที่แยกจากสัตว์ทดลองคัชรินทร์ สมคุณา
2539การศึกษาเปรียบเทียบระดับยาอะมอกซิซิลลินในเนื้อเยื่อกระเพาะอาหาร ระหว่างกลุ่มที่ได้รับอะมอกซิซิลลินกับกลุ่มที่ได้รับโอมีพราโซลร่วมกับอะมอกซิซิลลินณัฐนิภา วรรณชัย
2558ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างทางพันธุกรรมของ CYP2A6 กับเภสัชจลนศาสตร์ของนิโคตินและระดับนิโคตินเมแทบอไลต์ในเส้นผมของผู้สูบบุหรี่ที่มาตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขวัญเรือน เพ็ชรน้อย
2558ความสัมพันธ์ระหว่างเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาโคลพิโดเกรลในอาสาสมัครไทยสุขภาพดีมาลินี ชื่นแสงจันทร์
2535บทบาทของเยื่อบุหลอดเลือดต่อการออกฤทธิ์ของสารสื่อประสาท บางชนิดในหลอดเลือดแดงที่แยกจากหัวใจและไตของสุกรอรชร อิงคนุวัฒน์
2540ผลของ 6-ดีออกซีคลิโตเรียซีทอล จากต้นหนอนตายหยากต่อการทำงาน ของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาวมรกต อมรรัตนายุทธ์
2545ผลของ CU-18-07,CU-18-09 และ CU-18-12 ต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบในท่อนำอสุจิที่แยกจากหนูขาวโสรัติยา เจริญสมประสงค์
2541ผลของ CU-763-15-13 ต่อหน้าที่ทางชีวพลังงานของไมโตรคอนเดรียแยกจากตับหนูขาวอุ่นเรือน แก้วพินิจ
2541ผลของ CU763-14-08 และ CU763-14-11 ต่ออัตราการเต้นและแรงบีบตัวของหัวใจห้องบนขวาและซ้ายที่แยกจากหนูขาวนิตยา เยินสูงเนิน