Browsing by Degree Discipline วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 532  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การประยุกต์ใช้การทำเหมืองข้อความเพื่อจำแนกประเภทโรคจากอาการพรรณาภรณ์ เกตุภู่พงษ์
2560การจัดกลุ่มทับซ้อนที่มีพื้นฐานมาจากการจัดกลุ่มแบบแบ่งส่วนโดยใช้ความสัมพันธ์ของกลุ่มข้อมูลธนวัต ลิมังกูร
2560กระบวนการเลือกเส้นทางของทีซีพีแบบหลายเส้นทาง ในเครือข่ายที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์จิรศักดิ์ จุลวัจน์
2560การสร้างกรณีทดสอบด้วยกราฟการไหลหน้าจอสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์วิไลพร ภู่เมธากุล
2560การประยุกต์ใช้กฎหมายอาญาโดยใช้ออนโทโลยีพงศ์ปณัฏฐ โอสถิตย์พร
2560การแปลงแผนภาพยูเอ็มแอลสเตทแมชชีนเป็นภาษาโพรเมลาปาณิสรา ดำจันทร์
2560การวิเคราะห์ทวิตเตอร์ในเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอารยา พุดตาล
2560การพัฒนากรอบงานความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม จากความถนัดและทักษะชัยวัฒน์ ฉวีวรรณ
2560การตรวจสอบความต้องกันของแผนภาพข่ายงานแบบพีดีเอ็มโดยใช้ออนโทโลยีวิสาข์รัตน์ ศรีสูงเนิน
2560การหาโมทีฟและดิสคอร์ดสำหรับอนุกรมเวลา โดยใช้เมทริกซ์โพรไฟล์แบบประมาณกรกฎ ปริวัฒนศักดิ์
2560การลดมิติของข้อมูลอนุกรมเวลาโดยใช้การแทนข้อมูลบางส่วนกึกก้อง ศิริสัมพันธ์
2560การพัฒนากรอบการประเมินและวิเคราะห์แคปช่าแบบข้อความสรรัตน์ ชัยกรไพบูลย์
2560ไดนามิกไทม์วอร์ปปิงถ่วงน้ำหนักแบบเพิ่มสมรรถนะสำหรับการจำแนกประเภทอนุกรมเวลาพิชามญชุ์ อนันตเศรษฐ์
2560การค้นหาจุดสนใจโดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่จากรถแท็กซี่ด้วยอัลกอริทึมการจัดกลุ่มตามความหนาแน่นที่กำหนดพารามิเตอร์แบบอัตโนมัติอุไรวรรณ์ อังคะเวย์
2560จุดพร้อมโยงที่ปลอดภัยด้วยการพิสูจน์ตัวจริงแบบหลายปัจจัยผ่านเอ็นเอฟซีบนสมาร์ตโฟนวิภพ โพธิ์มาก
2560การขยายตัวจัดเก็บบันทึกจราจรเครือข่ายด้วยสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิสชาคริต ผาอินทร์
2560การพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยเหลืองานเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยไมโครเซอร์วิสรัชย์ฐิดา วงศ์ศักดิ์ถาวร
2560การตรวจจับหน้าตัดของปลายท่อนซุงจากภาพถ่ายด้านท้ายรถบรรทุกไม้ยูคาลิปตัสนพวัชร์ สำแดงเดช
2560การประเมินแบบจำลองการปกปิดข้อมูลและการใช้กลุ่มตัวจำแนกประเภทพีรพงศ์ วาณิชยวิศาลสกุล
2559การประยุกต์ใช้ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนแบบหนึ่งต่อหนึ่งบนข้อมูลแบบหลายฉลากโดยใช้สปาร์คสุทธิพงษ์ แดงด้วง