Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมชีวเวช

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 40  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การพัฒนาเครื่องพลาสมาเย็นแบบเจ็ตที่ความดันบรรยากาศสำหรับการทำให้เลือดแข็งตัวณัฐนพิญช์ จรูญศักดิ์
2560อิทธิพลของสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบต่อการเกิดเจลของไฟโบรอินไหมไทยและการประยุกต์ใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยเคอร์คูมินณัฐกานต์ จันทร์ทอง
2559ผลการต้านมะเร็งในสัตว์ทดลองของเคอร์คูมินที่ถูกปลดปล่อยจากอนุภาคทรงกลมขนาดไมครอนของเจลาตินและไฟโบรอินไหมไทยพัชริดา คงทน
2559การเปรียบเทียบอัตราส่วนความกว้างของลำแสงสะท้อนต่อความกว้างของเส้นเลือดแขนงจอประสาทตาระหว่างภาวะต้อหินกับภาวะปกติ โดยใช้การประมวลผลภาพดิจิทัลเผ่าพิชญ์ ศิริอาชาวัฒนา
2559วิธีพัลส์ออกซิเมทรีที่ต้านทานต่อการเคลื่อนไหวโดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์ในโดเมนเวลาและความถี่ธีระ ลีอุดมวงษ์
2559ระบบประมวลสัญญาณเสียงพูดสำหรับประเมินโรคพาร์กินสันปวิชญา สุภินนพงศ์
2558การพัฒนาระบบติดตามอิมพีแดนซ์ในช่องคลอดเพื่อตรวจการเป็นสัดในสัตว์ฉัตรศิริณ เจตะภัย
2558การประมาณปริมาตรของเนื้อสมองตายจากโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันโดยการใช้การประมวลผลภาพดิจิทัลวนิดา เจริญสุข
2557การพัฒนาและความสามารถในการสร้างกระดูกของโครงเลี้ยงเซลล์ที่ผลิตจากไฟโบรอินไหมไทย เจลาติน และกรดไฮยาลูรอนิคต้นพร ล้ำเลิศ
2557การแบ่งส่วนภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของตับตามการจำแนกแบบควีโนชิษณุพงศ์ บุตรดี
2557การตรวจจับการชักแบบอัตโนมัติบนพื้นฐานของ AMPLITUDE-INTEGRATED ELECTROENCEPHALOGRAPHYชวิน สถิรเศรษฐวงษ์
2557การหาพื้นที่กระเพาะปัสสาวะเพื่อช่วยวางแผนรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีใส่แร่พัฒน์นรี วงค์เจริญกิจ
2557การพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณซีโรโทนินแบบพกพานิศาชล หวานดี
2557การหาปริมาตรของกระเพาะอาหารจากภาพ SPECT ด้วยวิธีการประมวลผลภาพดิจิทัลบุษราคัม สุขอนันต์
2557การสังเคราะห์ภาพรังสีเต้านม 2 มิติ จากภาพโปรเจคชันที่ได้จากระบบถ่ายภาพเต้านม 3 มิติของหุ่นจำลองเนื้อเยื่อเต้านมสุรางคนา กันธารักษ์
2556การแก้ไขปรากฏการณ์ปริมาตรบางส่วนในภาพเพ็ทสแกนของสมองด้วยการสร้างภาพแบบความละเอียดสูงยิ่งทิพวิมล มีไชย
2554โครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนโดยใช้อัลจิเนท/เจลลาติน เป็นโครงเลี้ยงเซลล์พัชราภา โอสธีรกุล
2554การพัฒนาอุปกรณ์วัดแรงกดในฝ่าเท้าอย่างง่ายณฐภัทชกฤษฎ์ ทิมาบุตร
2554การพัฒนาแถบตรวจโรคแบบแลทเทอรัลโฟลว์จากอนุภาคทองคำระดับนาโนเมตรเพื่อตรวจคัดกรองโรคสครับทัยฟัสนารีธร อุดมทองสุข
2554การศึกษาชีวกลศาสตร์ของระบบยึดตรึงกระดูกภายในแบบไฮบริดพงศ์พร ประทีปทองคำ