Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 212  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การจำแนกคุณภาพการใช้งานและปัญหาของเกมแอ็คชัน จากบทวิจารณ์ของผู้ใช้ด้วยการทำเหมืองข้อความอตินัติ์ วัฒนบุรานนท์
2560ระบบจัดเก็บชิ้นส่วนโครงแบบของทรัพยากรการบริการไอทีโดยใช้อาร์ดีเอฟนราทิช ณ ลำปาง
2560เครื่องมือประเมินความสามารถในการใช้งานเชิงฮิวริสติกสำหรับแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ขวัญดี เพชรากานต์
2560การสร้างมิวแตนท์สําหรับนิพจน์เงื่อนไขบนแบบจําลองบีพีเอ็มเอ็นปฤษฎี ท่าดีสม
2560การวิเคราะห์ผลกระทบอินสแตนซ์ฐานข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนำเข้าของความต้องการเชิงฟังก์ชันกฤษฎา แก่นเฉลียว
2560การตรวจจับการเรียกใช้เว็บเซอร์วิซสำหรับทดสอบดับเบิลยูเอส-บีเพลณัฐพงศ์ เอื้อเพิ่มเกียรติ
2560อัลกอริทึมการอนุมานไวยากรณ์สม่ำเสมอเชิงความน่าจะเป็นด้วยเทคนิคการเพิ่มขึ้นต่อศักดิ์ เพ็ญภินันท์
2560การแปลงไทมด์เพทริเน็ตให้เป็นอีเวนท์บีโดยอัตโนมัติสำหรับการทวนสอบเชิงรูปนัยชลิกา ศักดิ์สุภาวัฒนกุล
2560การแปลงสโตแคสติกเพทริเน็ตไปเป็นห่วงโซ่มาร์คอฟเกศิณี สุมนาตย์
2560การแปลงเว็บแอปพลิเคชันบนพื้นฐานจาวาสคริปต์ให้เป็นเดสก์ท็อปข้ามแพลตฟอร์มด้วยอิเล็กตรอนกิตติ เกร็ดพัฒนกุล
2559การแปลงกฏธุรกิจไปเป็นซีพีเอ็นเอ็มแอลจตุพร ดีสุขยิ่ง
2559การจำแนกประเภทคลื่นไฟฟ้าสมองบนสภาพแวดล้อมแบบไม่คงที่สิทธิพงษ์ หมู่ทอง
2559การสร้างกรณีทดสอบจากแผนภาพบีพีเอ็มเอ็นร่วมกับแผนภาพบีเพลไชยเทพ นนท์โชติ
2559การทวนสอบการปฏิสัมพันธ์ของบีเพลสำหรับทอสกาวรัญช์ เจริญสุข
2559การตรวจหาร่องรอยที่ผิดพลาดของโปรแกรมที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลสุทธิกานต์ เนาวรัตน์
2559เครื่องมือตรวจหาเอสคิวแอลแอนติแพตเทิร์น และการกำหนดกระบวนการรีแฟคทอริงฐานข้อมูลปุณยนุช ขำนิล
2559เครื่องมือช่วยประเมินช่องโหว่ด้านความมั่นคงเพื่อการยกระดับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ศิริขวัญ ตรีทิพยรักษ์
2559การควบคุมเวอร์ชันบนสคีมาฐานข้อมูลและกรณีทดสอบจากการเปลี่ยนแปลงอินพุตของความต้องการเชิงฟังก์ชันปาริชาติ เกียรติเผ่า
2559การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของการทำการเข้ารหัสแบบ AES บนหน่วยประมวลผลสำหรับอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่วัชร สายเชื้อ
2559การแปลงแผนภาพกิจกรรมยูเอ็มแอลเป็นคัลเลอร์เพทริเน็ตกับอินสคริปชันณัฏฐิรา มณีรัตน์