Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมทรัพยากรธรณี

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 40  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การเก็บกลับคืนเบนทอไนต์จากดินโคลนเจาะเหลือทิ้งในการขุดเจาะเสาเข็มจักรพันธ์ พิมลรัตน์
2558การเพิ่มมูลค่าของหางแร่เฟลด์สปาร์ละเอียดโดยกระบวนการลอยแร่ณธัฏศวัส สุนทรวิภาต
2558การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของแหล่งวัตถุดิบสำหรับการผลิตซิลิคอนเกรดเซลล์แสงอาทิตย์จากแหล่งแร่ควอตซ์ในประเทศไทยปพน หลวงทุมมา
2558การเพิ่มมูลค่าแร่โดโลไมต์โดยวิธีแคลซิเนชั่น กรณีศึกษาเหมืองศิลาชัย ประเทศไทยธิดารัตน์ มีคช
2557การเก็บกลับคืนโลหะจากขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการหลอมแบบรีดักชันพรไพทูรย์ เหล่าสมบัติทวี
2557การเก็บกลับคืนแร่ดีบุกและแร่ที่เกิดร่วมกันจากกองหางแร่ท้ายรางของเหมืองตะโกปิดทอง ราชบุรีทวีทรัพย์ ทองส่งธรรม
2557ยุทธศาสตร์สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการขนส่งในเหมืองหินปูนโดยใช้วิธีการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรหทัยกานต์ กิจพานิช
2556การสำรวจแหล่งสะสมตัวของทรายโดยวิธีธรณีฟิสิกส์เพื่อการ ออกแบบและการพัฒนาณรงค์ศักดิ์ ราชูการ
2556การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากถ่านหินเพื่ออุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปางสรอรรถ ศรีสุข
2556การคัดแยกพลาสติก ABS และ HIPS โดยใช้เทคนิคการลอยแยกอัจฉริย์ กรมเมือง
2556การปรับปรุงคุณภาพแร่เฟลด์สปาร์โดยวิธีการลอยแร่ที่ไม่ใช้กรดกัดแก้ว: กรณีศึกษาแหล่งทุ่งกระเชาะจังหวัดตากชินดนัย ไชยโกษฐ
2556ผลกระทบของแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดต่อเสถียรภาพของลาดหินในเหมืองหินปูนธีระนันท์ คงกัน
2556การปรับปรุงคุณภาพฟอสโฟยิปซัมเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมน้ำทิพย์ เหมือนทองแท้
2556การเก็บกลับคืนโลหะอิออนด้วยกระบวนการซีเมนเตชันโดยใช้ตัวกลางร่วมเหล็ก/อะลูมิเนียมอรุณวรรณ เต้าทิพย์ภูมิรักษ์
2556การศึกษาการเก็บกลับคืนทองคำจากขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้จุลินทรีย์ สายพันธุ์ Chromobacterium violeceumจารุรัตน์ แดงทน
2555การศึกษากลไกการเกิดตะกรันในหม้อไอน้ำของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเอกณัฐ พัฒราช
2554การเก็บกลับคืนแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์จากน้ำขมของการผลิตเกลือสมุทรโดยใช้แคลไซน์โดโลไมท์ณัฐพร สุขพลอย
2554การศึกษาคุณลักษณะของเซโนสเฟียร์ในเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนมนัสวี เชื้อรื่น
2554การเก็บกลับคืนสังกะสีจากฝุ่นเตาหลอมอาร์คไฟฟ้าโดยวิธีการชะละลายด้วยกรดซัลฟิวริกเจือจางวิสารัช มั่นประพันธ์
2554การศึกษาระบบภาษีทางเลือกสำหรับเหมืองแร่ทองคำในประเทศไทยสันติชัย ศรชัยไพศาล