Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมเหมืองแร่

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การศึกษาการผลิตก๊าซจากลิกไนต์โดยใช้เทคโนโลยีแบบเบดนิ่งเฉลิมพล ใจหนัก
2547การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งโดยซีโอไลท์สังเคราะห์จากเก้าลอยถ่านหินสาคร นาคสุทธิ์
2547การเก็บแร่สังกะสีจากสินแร่เกรดต่ำจากแหล่งกาญจนบุรีเสกสรร แสนสอาด
2547การลอยแร่เฟลด์สปาร์เกรดต่ำในสภาวะเป็นกลางศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์
2546การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตปูนขาวโดยใช้เตาตั้งขนาดเล็กแบบต่อเนื่องนนทชัย อึ้งชัยพาณิชย์
2546การกระจายตัวของโลหะมีค่าในตะกรันทุติยภูมิจากกระบวนการทำให้ทองคำบริสุทธิ์อภิสิทธิ์ น้ำประสานไทย
2534การจำลองแบบวงจรลอยแร่ฟลูออไรด์สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย
2534การศึกษาเชิงแร่วิทยา และการแยกแร่โคลัมไบต์-แทนทาไลต์ ออกจากแร่วุลแฟรไมต์ โดยวิธีการชะละลายเคมีธีรโชค มุขดี
2533การผลิตไทเทเนียมออกไซด์จากแร่อิลเมไนต์เทียนไชย ตันไทย
2533ผลของตัวแปรทำงานที่มีต่อประสิทธิภาพการคัดขนาดดินขาว ของไฮโดรไซโคลนขนาด 2 นิ้วชัยโรจน์ รัตนกวิน
2533การศึกษาลักษณะเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของแร่แมงกานีส สำหรับอุตสาหกรรมถ่านไฟฉายฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์
2533ประสิทธิภาพวงจรการบดแร่ด้วยหม้อบดเซมิ-ออโตจีเนียสและไฮโดรไซโคลนมานุส มณีนุษย์
2533การแต่งแร่เฟลด์สปาร์โดยเทคนิคการแยกแร่แม่เหล็กความเข้มสูง แบบเปียกและการลอยแร่ไพรัตน์ เตชะวิวัฒนาการ